Powołanie Polskiej Izby Handlowej w USA

Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza jest filarem relacji dwustronnych. Odnotowujemy rosnącą  wymianę handlową w ostatnich latach. W jej dalszym rozwijaniu ma pomóc powołana właśnie Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych. Jej siedzibą będzie Waszyngton, a szefem Christopher Jamroz, urodzony w Polsce biznesmen mieszkający w USA.

Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze rozwijają się od lat bardzo dobrze, ale nie możemy spoczywać na laurach. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę powołania Polskiej Izby Handlowej w USA z siedzibą w Waszyngtonie. Chcemy tam, na miejscu nie tylko  wzmacniać  naszą współpracę, ale także promować Polskę i polskie firmy.  Mamy czym się chwalić. Polska to kraj prężnie rozwijający się, z jednym z największych wzrostów gospodarczych w Europie. Konsekwentnie tworzymy coraz lepsze warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, co docenili już tacy amerykańscy giganci jak GE czy JP Morgan, decydując o inwestycjach w Polsce. Czas na kolejne tego typu przedsięwzięcia.

Zadaniem Izby będzie promowanie i umacnianie współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, m.in. poprzez ułatwianie wymiany handlowej oraz inwestycji między amerykańskimi firmami oraz prywatnym i publicznym sektorem w Polsce. Będzie również pełniła rolę partnera amerykańskich przedsiębiorstw uruchamiających lub rozwijających swoją działalność na polskim rynku. Izba będzie aktywnie współpracować z polskim rządem oraz wieloma amerykańskimi i polskimi organizacjami handlowymi.

Należy zaznaczyć, że Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlowej w Stanach Zjednoczonych Christopher Jamroz jest urodzony w Polsce biznesmen mieszkający w USA. Obecnie pełni on funkcję Prezesa Wykonawczego St. George Logistics, najszybciej rozwijającego się północnoamerykańskiego dostawcy usług logistycznych i transportowych.

Chris Jamroz, nowo mianowany Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlowej w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że  dla mnie to wielki zaszczyt, że jako Polak żyjący od lat w Stanach Zjednoczonych mogę pokierować tak ważną dla relacji polsko-amerykańskich inicjatywą. Doceniam znaczenie współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, jak również z agencjami, wspierającymi rozwój gospodarczy w Polsce i za granicą. Ostatnie inwestycje amerykańskich firm w Polsce oraz plany polskich inwestycji w USA wskazują na ważność stosunków polsko-amerykańskich, które dzięki działalności Izby będą mogły się znacząco umacniać.

Powołanie Polskiej Izby Handlowej w USA, której siedziba znajduje się w stolicy Stanów Zjednoczonych – w Waszyngtonie, to znaczący krok w kierunku wzmocnienia istniejących więzi gospodarczych pomiędzy  Polską i USA. Polska jest ważnym rynkiem z punktu widzenia światowej gospodarki dla tej ważnej inicjatywy ekonomicznej szczególnie przy zapewnieniu Izbie pełnego wsparcia z obydwu stron. Jest to bowiem kluczowy czynnik sukcesu. Powołanie Izby to strategiczny krok w rozwoju relacji handlowych pomiędzy Polska i Stanami Zjednoczonymi.

Pierwszym członkiem Izby został PKO Bank Polski. PKO Bank Polski jako niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego konsekwentnie wdrażający strategię polegającą na wspieraniu rodzimych przedsiębiorstw działających na światowych rynkach oraz takich, które aspirują do rozwoju międzynarodowego. Poprzez uczestnictwo PKO Banku Polskiego w działaniach Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie będzie można intensywniej realizować te cele  na rynku amerykańskim. Wzrost wartości eksportu i inwestycji zagranicznych jest bowiem jednym z kluczowych czynników zwiększających tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Jedną z pierwszych decyzji PKO Banku Polskiego jako członka Izby jest wsparcie grupy nastolatków z Polski, którzy w swojej grupie wiekowej wygrali polską edycję Olimpiady Kreatywności, w ramach idei Destination Imagination. Zaprezentowali oni autorskie przedstawienie – samodzielnie wymyślone, od scenariusza, tekstów piosenek i muzyki, po stroje, dekoracje i choreografię, które musiało wpisać się w twarde zasady regulaminu Olimpiady. Nad całością czuwał trener. Nagrodą jest udział w Globalnych Finałach w Knoxville (USA) w maju. Finasowanie  wyjazdu zapewni Fundacja PKO Banku Polskiego, a wsparcie na miejscu zapewni Izba.

Podkreślić należy, że w 2017 r. USA były ósmym partnerem Polski ze względu na wartość obrotów handlowych z udziałem 2,7% w eksporcie i 2,9% w imporcie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (+22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów).

Eksport z Polski do USA wyniósł w 2017 r. 6,1 mld dolarów i zwiększył się o 28% w porównaniu z 2016 r. W tym samym roku import z USA do Polski wyniósł 6,6 mld dolarów i wzrósł o 16% w porównaniu z 2016 r. Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 42 mld dolarów.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii