Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką działa w UE!

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką działa w UE!

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką rozpoczęła działalność na skalę europejską. Aktualnie, w ramach inicjatywy „WORTH Partnership Project” poszukuje młodych przedsiębiorczyń z polski, które mają szansę nawet na 10 tys. euro dofinansowania! Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu można nadsyłać do 24 października br.

WORTH Partnership Project to europejska inicjatyw, ufundowana przez program COSME (program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw). Ideą, która przyświeca projektowi WORTH jest stworzenie strefy, w której możliwe jest harmonijne współdziałanie firm i ekspertów z różnych branż funkcjonujących na co dzień w różnych krajach członkowskich UE. Celem nadrzędnym jest wykreowanie innowacyjnych i wyjątkowych produktów w następujących sektorach: odzieżowym, wnętrzarskim oraz biżuterii i akcesoriów.

WORTH wspiera zarówno start-upy, jak i małe i średnie firmy z sektora kreatywnego, których działanie opiera się na wykorzystaniu wzornictwa, designu, nowoczesnych technologii.

Do 2021 roku ma zostać wspartych 150 projektów z Unii Europejskiej. Wsparcie może być finansowe – 10 tysięcy euro, ale może także obejmować udział w targach, warsztatach, wystawach, działaniach networkingowych i programach mentoringowych. Pierwsza tura rekrutacji zakończyła się w grudniu 2017 roku. Zgłosiło się 111 projektów, 27 wybrano do dalszych działań i wsparcia w ramach WORTH Project.

Właśnie ruszyła kolejna tura zbierania zgłoszeń. Polskie przedsiębiorczynie mają czas na przesłanie swojego wniosku do 24 października. Aplikować mogą zarówno te projekty, które już mają partnera z innego kraju, jak i te, które dopiero chcą nawiązać taką współpracę. W przypadku braku partnera, WORTH pomaga go znaleźć.

– Od samego początku wiedziałam, że nagroda „European Women’s Tertiary Award” przyznana Fundacji w marcu tego roku przez Women’s Tertiary Group to przede wszystkim nowe szanse dla rozwoju przedsiębiorczości Polek – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dlatego bardzo cieszę się, że już niecały miesiąc po jej odebraniu możemy razem z WORTH Project realizować nasza misję umożliwiając kobietom rozwój w krajach UE. Sama inicjatywa to w wspaniała okazja dla młodych firm i start-upów, nie tylko na pozyskanie dodatkowego finansowania, ale przede wszystkim na zdobycie cennego doświadczenia i kontaktów. Współpraca międzynarodowa, z ekspertami z różnych branż oraz networking na poziomie europejskim otwiera przed firmą nowe możliwości i perspektywy – dodaje na koniec.

Więcej informacji:

Patrycja Sawicka – Sikora

gsm 506 181 076

European Women’s Tertiary Award Nagrody przyznawane przez Women’s Tertiary Group Confcommercio Milano, to wyraz uznania dla Europejek działających w biznesie. Kryteria konkursowe to: skala i zasięg inicjatyw, prowadzenie działań poprawiających jakość warunków pracy i życia prywatnego kobiet aktywnych zawodowo, realizacja projektów i usług, mających wspierać i edukować kobiety powracające na rynek pracy, tworzenie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz działanie na rzecz polityki włączania.

Confcommercio Milano działa we Włoszech od 1945 roku. Jest organizacją, która reprezentuje we Włoszech firmy działające w sektorach handlu, turystyki i usług. Składa się z 118 stowarzyszeń terytorialnych oraz zrzesza 40 000 spółek.

 

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie do podejmowania odważnych działań. Fundacja mocno wspiera i promuję Diversity & Inclusion. W styczniu zainicjowała powstanie nieformalnego klubu Male Champions of Change.