Lubusko-francuski most biznesowy

Współpraca lubuskich i francuskich firm, to główny temat spotkania lubuskiej delegacji z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele z Lionelem Grotto – dyrektorem Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomeracji Paryża – Paris Region Entreprises. Zadaniem Agencji jest poszukiwanie potencjalnych inwestorów oraz ich wsparcie w pierwszym etapie funkcjonowania na rynku francuskim, a także umożliwianie międzynarodowym firmom rozwoju możliwości biznesowych nie tylko w stolicy Francji.

W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy działu rozwoju Agencji – Sevinc Archimot i Laurent Ponce. Przedstawili oni zasady działalności instytucji. Do najważniejszych zalicza się:

– GRAND PARIS – EXPRESS – który przewiduje w przyszłości rozbudowę sieci kolejowej na rzecz rozwoju Aglomeracji miejskiej, w tym połączenie szybką koleją 2 istniejących lotnisk oraz budowę nowych blisko 70 stacji kolejowych

– działania Aglomeracji w zakresie SmartCities (nowoczesnych technologii energetycznych, wydajności i rozwoju, badań nad nowymi technologiami, ekologii w budownictwie, inteligentnego budownictwa, „zielonego budownictwa”)

Z kolei lubuscy przedsiębiorcy mieli okazję do tych związanych z francuskim rynkiem. W czasie spotkania zadawano pytania na temat możliwości wsparcia zagranicznych inwestorów we Francji. Agencja dysponuje kwotą 250 tys. euro łącznie na wsparcie projektów, które trwają min. 3 lata. Aby uzyskać wsparcie trzeba przedstawić swój biznesplan. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy, zatrudnienia i dynamiki rozwoju.

Podczas spotkania przedstawiono również praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej we Francji tj .rodzaje działalności, delegowanie pracowników, kwestie podatkowe, handlowe, prawa pracy, zatrudniania pracowników, w tym pracowników francuskich.

Lubuskie prowadzi wymianę handlową z Republiką Francuską.Eksport towarów województwa lubuskiego do Francji stanowi 3,9% eksportu regionu. Liczba firm eksportujących do Francji z województwa lubuskiego blisko 80.

Rok Wartość eksportu w mln Euro Struktura towarowa  
2015 205 610 990 Maszyny, urządzenia, artykuły spożywcze, mięso,  meble, artykuły z drewna, tworzywa sztuczne, obuwie
2016 248 905 896 Maszyny, urządzenia, artykuły spożywcze, meble, artykuły z drewna, tworzywa sztuczne, stolarka okienna, obuwie
2017/05 105 378 004 Maszyny, urządzenia, artykuły spożywcze, meble, artykuły z drewna, tworzywa sztuczne, stolarka okienna, obuwie

 

Najwięksi eksporterzy

Maszyny i urządzenia elektryczne:

TPV Displays Polska Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o.o., SECO/Warwick Europe Sp. z o.o., Molex Sp. z o.o., Relpol S.A.;

Pojazdy nieszynowe oraz ich części:

  • Gedia Poland

Meble:

  • Steinpol, AEK,
  • Wyroby z aluminium

VOIT Polska Sp. z o.o., LUG Light Factory Sp. z o.o., Alumetal Poland
Sp. z o.o., Constans Sp. z o.o. , Lumel S.A.

Wyroby z papieru:

  • Arctic Paper Spz.o.o.

Obuwie:

  • Arcobaleno sp. z o.o.
  • Szczepionki i artykuły weterynaryjne:
  • „Vetoquinol Biowet”

Pozostali eksporterzy:

FAURECIA GORZÓW SP. Z O.O, RELPOL S.A. GK, CARBO HOLDING SP. Z O.O., JOST, VICTAULIC, NOVO TECH, WOODWAST, „JORGE FIREWORKS, TACONIC, SILCARE, MARBA, HOLDING ZREMB, HANKE TISSUE, LAMIX, FOLIAREX, ANIMPOL, HOMANIT, FLORANCE, BCC POLAND, AJ GROUP,

Importerzy

ARCTIC PAPER, GEDIA POLAND”, „TPV DISPLAYS POLSKA, MARBA, SILCARE, ALUMETAL, LUG LIGHT FACTORY, TACONIC, SE BORDNETZE POLSKA, ROCKWOOL, NOVITA, ADB, AB FOODS, LUMEL, ALGONTEC, E-OBUWIE.

WYMIANA HANDLOWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

EKSPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO*

2010 – 3,53 mld euro

2011 – 3,89 mld euro

2012 – 3,74 mld euro

2013 – 4,02 mld euro

2014 – 4,64 mld euro

2015 – 5,51 mld euro

2016 – 6,25 mld euro

– 14,74 mld zł

– 16,28 mld zł

– 15,61 mld zł

– 16,78 mld zł

– 19,33 mld zł

– 23,01 mld zł

– 25,90 mld zł

 

Struktura eksportu województwa lubuskiego:

Ø   Różne rodzaje mebli i ich części

Ø   Części i akcesoria do pojazdów samochodowych

Ø   Aparatura odbiorcza dla telewizji, monitory i projektory wideo

Ø   Przewody elektryczne i przewody z włókien optycznych

Ø   Papier toaletowy, wata, wstęgi z włókien celulozowych /papier i tektura niepowleczona, do pisania, druku itp.

Ø   Aluminium nieobrobione plastycznie / artykuły z aluminium

Ø   Poliamidy w formach podstawowych /artykuły z tworzyw sztucznych/ do transportu lub pakowania

Ø   Płyta pilśniowa / płyta wiórowa

Ø   Drewno kształtowane w sposób ciągły, strugane, szlifowane lub łączone stykowo / drewno surowe

Ø   Mięso i podroby jadalne z drobiu

IMPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2010 – 2,51 mld euro

2011 – 2,61 mld euro

2012 – 2,08 mld euro

2013 – 2,48 mld euro

2014 – 3,04 mld euro

2015 – 3,01 mld euro

2016 – 3,17 mld euro

– 10,48 mld zł

– 10,87 mld zł

–   8,68 mld zł

– 10,35 mld zł

– 12,69 mld zł

– 13,15 mld zł

– 13,23 mld zł

Lubuskie importuje ze 114 krajów świata

Struktura importu województwa lubuskiego:

Ø   Maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku

Ø   Tworzywa sztuczne, chemikalia organiczne i włókna ciągłe chemiczne

Ø   Pojazdy nieszynowe, części i akcesoria

Ø   Ścier z drewna

Ø   Papier i tektura (w tym z odzysku)

Ø   Maszyny i urządzenia mechaniczne, kotły

Ø   Wyroby z żeliwa, stali, aluminium oraz artykuły z metali nieszlachetnych

Ø   Paliwa mineralne, oleje mineralne, substancje bitumiczne, woski mineralne

Ø   Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny

 

Spotkanie zorganizowanie zostało przez kierownika Zagranicznego Biura Handlowego PAIH Monikę Kamińską-Jabłonkę.  Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.

Firmy biorące udział w misji:

AMB SOTWARE Sp. Z o.o. – producent oprogramowania, usługi IT

PW PRODUS Sp. Z o.o. – produkcja konstrukcji metalowych i wyrobów z metali, nakładanie powłok na metale

AMP Sp. Z o.o. – produkcja urządzeń termotechnicznych – piece próżniowe do hartowania i nawęglania próżniowego oraz tradycyjne piece atmosferyczne; Recykling Molekularny Odpadów

AIRCALLING Sp. Z o.o. – Producent innowacyjnego oprogramowania, usługi IT

ABG Sp. Z o.o. – Działalność z zakresu inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; usługi związane z projektowanie wodno-lądowym, usługi w zakresie geologii i geodezji, skanowanie trójwymiarowe, fotometria przy użyciu dronów

Alpodach Plus Kurałowicz  Sp. Jawna – producent prefabrykowanych konstrukcji z drewna i metalu, systemy odwodnienia dachu z miedzi i tytan-cynku, produkcja antydrobnoustrojowych elementów wsporczych dla obiektów użyteczności publicznej, prace badawczo-rozwojowe w obszarze budowy innowacyjnych turbin wiatrowych.

Biuro Projektów i inwestycji Ampertech Justyna Wesoły – wykonawstwo instalacji elektrycznych, układy automatyki przemysłowej, sieci elektromagnetyczne, instalacje techniczne, p. poż, kontroli pracy

Fabryka Domów PREFADOM Sp z o.o. – produkcja materiałów budowlanych, prefabrykatów żelbetowych

Kanbud Sp. z o.o. – roboty budowlane o elektryczne związane ze wznoszeniem budynków

Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. Z o.o. – producent części do maszyn, części zamiennych, kompletnych maszyn dla różnych branż przemysłowych, obróbka mechaniczna elementów metalowych; producent wałków rozprężnych, mających zastosowanie w przemyśle papierniczym.