Zapraszamy lubuskie firmy!!! Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii w terminie 9-12 września 2018 r. – rekrutacja rusza.

Urząd Marszałkowski zaprasza lubuskie przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych do Wielkiej Brytanii (Londyn),  która odbędzie się w terminie 9-12 września 2018 r.


Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zapewniamy kompleksowo: program merytoryczny (w tym giełdy kooperacyjne B2B oraz spotkania z przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego przy PAIH), usługę tłumaczenia, materiały promocyjne, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy, itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to 2 300 zł brutto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail lub formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2).

Termin rekrutacji: do 20 lipca 2018 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail lub lub telefonicznie 68 45 65 268, 68 45 65 426.

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

ZAL.1

ZAL.2

ZAL.3

Pobierz w PDF