PODSUMOWANIE misji do Niemiec

MISJA GOSPODARCZA DO NIEMIEC

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE NA TARGACH HANNOVER MESSE 2018

 

W dniach 22-27.04.2018 r. pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Lubuskiego
Pani Alicji Makarskiej oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosława Marcinkiewicza odbyła się misja gospodarcza do Niemiec połączona z udziałem
w najważniejszych na świecie targach przemysłowych Hannover Messe 2018. Województwo lubuskie wystawia się na własnym stoisku wraz z 10 lubuskimi przedsiębiorcami, którzy wzięli udział w misji
w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom lubuskim nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi. Wartością dodaną wyjazdu było stworzenie rozpoznawalnej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

 

W 2018 r. Meksyk jest krajem partnerskim targów. W poprzednich latach były nimi Polska (2017) Stany Zjednoczone (2016), Indie (2015), ponadto w latach wcześniejszych krajami partnerskimi były również Chiny, Japonia, Rosja, czy Turcja.

HANNOVER MESSE to najważniejsze światowe targi technologii przemysłowych. Tematyka „Integrated Industry“ i „Integrated Energy“ czynią z nich globalną platformę dla przemysłu 4.0.

Tematem wiodącym targów jest cyfrowa rewolucja w przemyśle: pomiędzy automatyzacją, sztuczną inteligencją, IT i energetyką.

W hanowerskim Centrum Targowym odbywają się jednocześnie targi CeMAT, wiodące światowe targi intralogistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw [Supply Chain Management].

CeMAT 2018 – Jedyna w swoim rodzaju platforma prezentująca synergię Logistyki 4.0
i Przemysłu 4.0 

Targi CeMAT, które odbywają się pod hasłem „Connected Supply Chain Solutions” (sieciowe rozwiązania w zintegrowanym łańcuchu dostaw) niewątpliwie dostarczą branży logistyki wewnętrznej na całym świecie silnego impulsu do przyspieszenia procesu cyfrowej integracji łańcuchów wartości i dostaw. Na targach będzie można zobaczyć jak funkcjonuje fabryka przyszłości i jaką rolę odgrywa w tym intralogistyka.  Idealnym punktem startowym dla odwiedzających, pragnących dowiedzieć się wszystkiego o korelacjach łączących obie imprezy targowe, będzie „Logistics 4.0 Hub”, gdzie ponad 30 wystawców zarówno targów CeMAT jak i HANNOVER MESSE zaprezentuje wszelkie aktualności technologiczne z zakresu łańcucha dostaw i wskaże na konkretnych przykładach, na których jego etapach koncepcje Logistyki 4.0 znalazły już sprawdzone zastosowanie.

Young Tech Enterprises

Wpisując się w nowe trendy  targi HANNOVER MESSE intensyfikują swój program dla startupów zatytułowany „Young Tech Enterprises“. Podczas tegorocznej edycji utworzone sa dwie dodatkowe strefy wystawiennicze z zakresu energetyki i logistyki. W hali 19/20 będą mogły zaprezentować się startup,y specjalizujące się w intralogistyce i supply chain management. W hali nr 27 znajdą dla siebie dodatkowe miejsce młode podmioty z branży energetycznej. Główne stoisko Young Tech Enterprises znajdzie się w roku 2018 w hali nr.  17 i będzie punktem węzłowym dla sceny startup’ów na targach. Powierzchnię wystawienniczą uzupełniąją: fora, stoiska z reklamą, matchmaking-events oraz workshop’y.

Międzynarodowa platforma przemysłowa dla gospodarki i polityki

Współgranie automatyki i technologii energetycznych, intralogistyki, platform  IT i sztucznej inteligencji napędza cyfrową transformację przemysłu. Za sprawą tematu przewodniego „Integrated Industry – Connect & Collaborate“ targi HANNOVER MESSE 2018 odkrywają potencjały tego procesu. „HANNOVER MESSE to miejsce, w którym można przekonać się o błyskawicznym tempie rozwoju przemysłu 4.0 i skutkach jakie ze sobą niesie”, mówi Marc Siemering, Global Director HANNOVER MESSE.

Ceremonia otwarcia targów HANNOVER odbyła się w niedzielę, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00
w Centrum Kongresowym w Hanowerze (HCC). W oficjalnej inauguracji obecni byli czołowi przedstawiciele przemysłu i polityki. W uroczystości wzięła również cała delegacja Lubuska uczestnicząca w misji gospodarczej.

Zaproszonych było 2500 gości. Wielu prestiżowych polityków oraz ponad 100 prezesów wiodących korporacji przemysłowych, a także około 300 międzynarodowych przedstawicieli mediów.

Targi oficjalnie zainaugurowali:

Stefan Schostok – Burmistrz i dyrektor generalny miasta Hanower i Carl Martin Welcker – Prezes Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) oraz goście honorowi H.E. Enrique Peña Nieto – Prezydent Meksyku i Dr. Angela Merkel – Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.

W swoich wystąpieniach mówcy zwrócili uwagę na perspektywy współpracy i wyzwania nadchodzących czasów.

Podczas targów lubuscy przedsiębiorcy uczestniczyli w serii zaplanowanych spotkań. Przedstawiciele firm mieli okazję porozmawiać ze swoimi międzynarodowymi partnerami w ramach organizowanego match makingu. Prowadzono rozmowy handlowe na specjalnie przygotowanych stanowiskach oraz przyjmowano gości na stoisku reprezentacyjnym Województwa Lubuskiego. Uczestnicy wzięli udział w Polish Night – wydarzeniu uświetniającym oficjalne otwarcie polskiego stoiska  narodowego, zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

 

Ponadto dla lubuskich firm zorganizowano spotkania z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskiej i Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (IHK i AHK) wspomagających rozwój polskich przedsiębiorstw: Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu. Misją Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Kolejnym spotkaniem podczas targów było spotkanie z dyrektorem AHK, który zaprezentował pakiet inrormacji dotyczących działań AHK i zakresu usług świadczonych dla firm.

AHK Polska wspiera polskich przedsiębiorców w drodze na rynek niemiecki. Oferuje kompleksową obsługę – od wstępnej konsultacji do utworzenia oddziału firmy. W procesie promocji pomaga wielojęzyczny personel. Poprzez liczne spotkania biznesowe tworzy dla firm członkowskich szeroką platformę kontaktów. Ponadto miała miejsce prezentacja dyrektora ds. Współpracy Wydziału Współpracy Międzynarodowej  IHK Hannover.

IHK Hannover jest izbą handlową działająca na terenie Dolnej Saksonii. Jest jedną z wielu izb działających na terenie Niemiec. Wspomaga lokalne przedsiębiorstwa w zakresie promocji międzynarodowej oraz kojarzy z nimi firmy zagraniczne chcące nawiązać współpracę. Jest cenny żródłem informacji dla inwestorów i firm. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce oraz jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych

IHK jest zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw również w Sprawach międzynarodowych, np. wejścia na rynek, rozwoju rynków zagranicznych, rozpoczęcia nowej działalności oraz zapewnianie informacji o globalnych kanałach sprzedaży i źródłach zaopatrzenia. Celem wykorzystania nowych możliwości, IHK może pomóc w różnych aspektach międzynarodowej działalności gospodarczej:

W ramach przeprowadzonych prezentacji, uczestnicy misji zapoznali się ze strukurami oraz profilami działaności powyżej ujętych organizacji.

Uczestnicwto w targach to również spotkania biznesowe i wizyty w Parku Naukowo -Technologicznym Technologie Zentrum im Wissenschaftspark, Hannover.

Podczas wizyty w Parku Technologicznym TZW Hannover zaprezentowano platformę rozwoju dla firm start up-owych i innych organizacji w ramach programu wspierającego rozwój technologii innowacyjnych. Firmy działające w  parku to głównie start up-y z zakresu technologii produkcji i technologii optycznych. Uczestników oprowadzała szefowa Centrum.

Kolejną wizytę delegacja odbyła w firmie Sennheiser electronic GmbH & Co. KG wytwarzającej mikrofony, słuchawki, akcesoria telefoniczne oraz zestawy słuchawkowe dla lotnictwa.

Na lubuskim stoisku odbywały się w tym dniu również liczne spotkania m.in. firma Relpol spotkała
się z meksykańskim przedsiębiorstwem Kombitec oraz partnerem z USA.

 

Wiceprezes firmy Relpol spotkał się również z członkiem zarządu województwa lubuskiego Alicją Makarską oraz wiceprzewodniczącym Sejmiku województwa lubuskiego Mirosławem Marcinkiewiczem

 

Lubuskie odwiedziły również firmy z Chin, Niemiec, Austrii, Szwajcarii.

 

Spotkanie na targach z Hannoverimpuls GmbH, było okazją do omówienia możliwości współpracy w regionie Hannoveru. Dyrekto Departtamentu Spraw Zagranicznych przekazała wiele interesujących informacji i wskazówek na temat rozpoczęćia współpracy z firmami z regionu, współpracy z zagranicą
i możliwościach rozwoju biznesu w Niemczech. Odbyły się też konsultacje indywidualne i skierowane na potrzeby lubuskich firm.

Ponadto w trakcie całego tygodnia targów Hannover Messe 2018 miały miejsce liczne seminaria
i konferencje poświęcone m.in. Career 4.0 (Young Engineers Day, WoMenPower Networkin-Night),  logistyce, łańcucha dostaw, zagadnieniom poświęconym energii, badaniom i nowym technologiom.

 

Stoisko lubuskie odwiedzane było również przez licznych zwiedzających.

 

Zrealizowana w dniach 22 – 27 kwietnia 2018 misja gospodarcza na Targi Przemysłowe HANNOVER MESSE 2018 dla przedsiębiorców z województwa Lubuskiego pozwoliła beneficjentom projektu zaprezentować swoje oferty w celu potencjalnego wejścia na rynek zachodni. Uczestnicy zebrali informacje umożliwiające nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami
i kontrahentami. Dostali możliwość przeprowadzenia konfrontacji własnego zaplecza z oczekiwaniami pozostałych uczestników Hannover MESSE 2018.

Doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w jednym z ważniejszych wydarzeń przemysłowo – gospodarczych Europy zostanie bez wątpienia wykorzystane przez uczestniczące firmy podczas tworzenia przyszłych strategii rozwoju. Dla wielu firm była to pierwsza okazja do rozmów z dużymi, zagranicznymi koncernami, dzięki którym uświadomili sobie potencjał biznesowy jaki kryje się za zachodnią granicą.

Wydarzenie spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez uczestników misji,
o czym świadczą wyniki analizowanych ankiet ewaluacyjnych.