Misja Gospodarcza do Tanzanii (Dar es Salaam, Dodoma) 8-16 września 2018 r.

W dniach 8-16 września 2018 roku Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą RP w Dar es Salaam organizuje misję gospodarczą do Tanzanii dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy gospodarczej i inwestycjami na rynku tanzańskim.

Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do firm z szeroko pojętej branży wodnej, zainteresowanych wejściem na rynek tanzański. Zapraszamy także do udziału w Misji firmy z sektora infrastruktury oraz rolniczego, które – wg oceny naszej Ambasady w Dar es Salaam – mają największe szanse na efektywną współpracę z rynkiem tanzańskim.

W programie merytorycznym Misji KIG przewiduje spotkanie z Ambasadorem RP w Tanzanii JE Krzysztofem Buzalskim, forum biznesowe i rozmowy B2B w Dar es Salaam. Po przelocie do Dodomy uczestnicy Misji wezmą udział w seminarium naukowo-eksperckim (12-13 września), spotkaniach B2B/B2G. Dla nie zainteresowanych udziałem w seminarium będziemy organizować spotkania i wizyty w ministerstwach i instytucjach otoczenia biznesu, ew. wizyty studyjne.

W dniach 12-13 września 2018 r. w stolicy Tanzanii, Dodomie odbędzie się seminarium naukowoeksperckie organizowane przez OECD przy współpracy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem seminarium jest wskazanie, w jaki sposób Polska i OECD mogłyby wesprzeć Tanzanię w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą i przyczynić się do wdrożenia skutecznych i wydajnych reform polityki w zakresie sektora wody w Tanzanii. Seminarium stanowić będzie forum dla wymiany doświadczeń i pokazania dobrych praktyk. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz tanzańskich zaangażowani w tematykę około wodną, w tym ministerstw, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z wodą, leśnictwem, środowiskiem, użytkowaniem gruntów, planowaniem urbanistycznym, rolnictwem i nawadnianiem, energią, transportem, rozwojem infrastruktury, gospodarką i finansami. Obecni będą także przedstawiciele sektora bankowego, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw. Dla firm uczestniczących w Misji stwarza to możliwość nie tylko udziału w seminarium, ale także spotkań i rozmów zarówno z decydentami (B2G), jak i wyselekcjonowanymi firmami (B2B).

Kontynuacją projektu MSZ i OECD będzie wizyta studyjna strony tanzańskiej w Polsce. W programie seminarium w dniu 17 października br. w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przewidziane są między innymi prezentacje wybranych polskich firm i kolejne rozmowy B2B/B2G.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach Misji, poza programem merytorycznym, zadba o opracowanie strony logistycznej tj. zorganizowanie przelotów, transferów na miejscu, programu towarzyszącego. Przewidujemy przelot na trasie Warszawa – Dar es Salaam – Warszawa. Ponadto przelot liniami wewnętrznymi z Dar es Salaam do Dodomy oraz przejazd autokarem z Dodomy do Dar es Salaam połączony z noclegiem w Parku Narodowym Mikumi. Dokonamy rezerwacji hoteli.

Szacowany koszt misji to 13.500 PLN +23% VAT na osobę (Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodów)

Powyższa cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Dar es Salam – Warszawa; przelotu z Dar es Salaam do Dodomy, przejazdów lokalnych i transferów lotniskowych, noclegów (2 w Dar es Salaam, 3 w Dodomie i 1 w Mikumi), koszty logistyczne związane z organizacją forum i spotkań oficjalnych i biznesowych; druku folderu zawierającego informacje o profilu i ofercie członków Misji, opiekę organizatorów ze strony KIG, a także ubezpieczenie.

W przypadku zainteresowania wyjazdem należy w terminie do 25 sierpnia br. o wypełnić  formularz zgłoszeniowy online, w tym Profile of company w języku angielskim (konieczne!).

Ponadto mailem na adres: należy przesłać:

  • logo firmy w formacie .jpg,
  • zdjęcie uczestnika Misji
  • dane do ubezpieczenia (nr paszportu +kopia paszportu
  • strona ze zdjęciem; nr PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

Kontakt: KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą