Misja gospodarcza na Tajwan

Misja gospodarcza na Tajwan w dn. 9-12 grudnia 2018r.
Krajowa Izba Gospodarcza wraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na Tajwan
w terminie 9-12 grudnia 2018r.
Misja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem wymiany handlowej z Tajwanem.
Program opracowany wspólnie z lokalnymi partnerami tj. Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) oraz TAITRA obejmuje:
-udział w Forum Gospodarczym pt. 16th Taiwan
-Poland Joint Business Council Meeting,
-spotkania B2B z lokalnymi partnerami,
-spotkania z przedstawicielami administracji Tajwanu,
-wizyty studyjne:
w
Hsinchu Science Park, Taiwan Telematics Industry Association, Incubation Centers, Small &
Medium Enterprise Administration oraz w Taiwan Computer Association i
Institute for Information Industry.
Obecnie, szczególne możliwości rozwoju współpracy Polska –Tajwan przewidujemy w zakresie: tec
hnologii pro-ekologicznych, inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa, smart cities, elektromoblilności, energii solarnej, biotechnologii, produktów leczniczych, branży spożywczej  i przetwórstwa spożywczego, zaawansowane technologie obróbki stali, części samochodowych a także wielu innych w zakresie nowych technologii i przemysłu.
W ramach ceny w/w misji organizator zapewnia kompleksową obsługę organizacyjno-logistyczn
ą wydarzenia, transport lotniczy i miejscowy , wykup ubezpieczenia, rezerwację grupową w hotelu,
wsparcie merytoryczne ekspertów i instytucji współpracujących, organizacja rozmów b2b
i study visits. Cena uczestnictwa w misji: ok 6 200 zł+VAT+koszt  hotelu do opłacenia na miejscu.

Zgłoszenie udziału w misji oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować niezwłocznie do organizatorów:
Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro Współpracy z Zagranicą:
Monika Sasiak, tel. 22/630 97 23, e-mail: