Misje gospodarcze 2016 – 2018

„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” – projekt współfinansowany z RPO – Lubuskie 2020 Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Realizowany w latach 2016-2018 projekt zakładał szerokie działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.  Odbiorcą były lubuskie  MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. W ramach zadania zorganizowano w IV kw. 2016 roku misję gospodarczą na Białoruś do partnerskiego regionu województwa lubuskiego Homla a w następnych latach na rynki europejskie, azjatyckie i amerykańskie – do Włoch (I kw. 2017), Kazachstanu (Expo Astana, III kw. 2017), Ameryki – Camacol (II kw. 2017), Chin i Korei Płd. (IV kw. 2017),Wielkiej Brytanii (III kw. 2018), Francji i Rumunii (II kw. 2018). Dodatkowym atutem projektu był udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w Niemczech na Hannover Messe i Alimentaria w Barcelonie(II kw. 2017 i 2018)oraz udział w wyjazdach promujących region lubuski w komórkach zajmujących się promocją gospodarczą Polski przy Ambasadach RP (Belgia i Luksemburg).
Wyboru kierunków ekspansji gospodarczej lubuskich firm dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu.

Misje gospodarcze 2016 – 2018

Do końca 2018 roku Urząd Marszałkowski zorganizował 12 zagranicznych misji gospodarczych. Z okazji skorzystało ponad 100 przedsiębiorców  z województwa lubuskiego. Nowych partnerów biznesowych poszukiwali w 11 krajach Europy, Ameryki i Azji.

Efekty:

1. zdobycie nowych rynków zbytu, możliwość zbadania rynku na tle międzynarodowej konkurencji;

2. możliwość prezentacji swoich produktów na międzynarodowych targach podczas Hannover Messe,  MadeExpo w Mediolanie, Kazbuild w Kazachstanie, Alimentaria w Barcelonie czy Korea Metal Week i Camacol w Miami;

3. kilkanaście firm rozpoczęło negocjacje kontraktów, niektórzy podpisali umowę o współpracy;

Misje:

1.   „Business in regions”, Białoruś, Homel, 23-27 października 2016r.

2.   Bruksela, Luksemburg –  6-9 lutego 2017 r.

3.   Włochy – 7-10 marca 2017 r.

4.   Hannover Messe – kwiecień 2017 i 2018;

5.   USA, Miami – Camacol – 5-9 czerwca 2017 r.

6.   Kazachstan, Expo Astana – 4-9 września 2017 r.

7.   Chiny, Korea Płd. – 23-28 października 2017 r.

8.   Hiszpania – 15 – 19 kwietnia 2018 r.;

9.   Francja, Paryż – 4-9 czerwca 2018 r.

10. Rumunia, Bukareszt, Kluż-Napoka – 11-16 czerwca 2018 r.

11. Wielka Brytania, Londyn – 9-12 września 2018 r.

Zadanie zrealizowane dzięki  Europejskiemu Funduszowi Regionalnemu, współfinansowane  z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT z projektu  pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” .

Pobierz w PDF