Pracodawca z wyboru

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Pracodawca z wyboru

Czy employer branding jest odpowiedzią na wyzwania nowego rynku pracy?

prowadzonym przez ekspertów największej w Polsce agencji zatrudnienia Work Service

 

Spotkanie odbędzie się w środę, 12 czerwca 2019
w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, ul. Inżynierska 8,

w godzinach 9:00 – 13:30

W czasie spotkania, połączonego z otwartą debatą, przedstawimy aktualne dane obrazujące sytuację na regionalnym rynku pracy
i wyzwania, jakie stawia on przed pracodawcami – niedobory pracowników, trudności w rekrutacji czy niska retencja.

Przybliżymy również szeroką tematykę employer brandingu i jego roli we współczesnym HR oraz przedstawimy inne dostępne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z deficytem kadr.

Szczególnie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w otwartej debacie, w czasie której podyskutujemy o lokalnym rynku pracy
i efektywnym employer brandingu w tym kontekście, a także zastanowimy się, w jaki sposób przedsiębiorcy, organy publiczne
i organizacje pozarządowe mogą współpracować, by poradzić sobie z wyzwaniami, jakie obecnie stają przed pracodawcami.

W programie m.in.

  • Raport „Barometr Rynku Pracy XI”- bieżąca sytuacja, trendy i wyzwania na rynku pracy w Polsce i w regionie  (woj. lubuskie, pogranicze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego)
  • Rozwiązanie problemu deficytów kadrowych w praktyce: praca tymczasowa, outsourcing, zatrudnianie cudzoziemców, profesjonalne doradztwo personalne
  • Employer Branding jako narzędzie w walce z deficytami kadrowymi, sposób na wyzwania nowego rynku pracy
  • Employer branding  w czasach cyfrowych indywidualistów – prezentacja badań dotyczących znaczenia marki pracodawcy
    w procesie rekrutacji i w retencji pracowników
  • Prezentacja case study działań employer brandingowych
  • Dyskusja i wymiana opinii, realizowana w formule okrągłego stołu, dotycząca wyzwań lokalnego rynku pracy oraz znaczenia employer brandingu w tym kontekście.
  • Sesja networkingowa

Podczas szkolenia przewidziano pełne wyżywienie uczestników oraz udostępnienie kompletu materiałów szkoleniowych.

Serdecznie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem 17 773 48 71 lub mailowo pod adresem  do dnia 10 czerwca 2019.