Seminarium informacyjne – Kanada, Kazachstan, ZEA – 29 czerwca 2020 r.

Zapraszamy firmy z sektora MŚP zainteresowane ekspansją na rynki: Kanada, Kazachstan, ZEA na webinarium otwierające nabór wniosków do projektu Polskie Mosty Technologiczne na w/w rynki, które odbędzie się 29 czerwca 2020 r., w godz. 10:00-12:30.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez System Obsługi Elektronicznej SOE.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem Państwa uczestnictwa.

Program wydarzenia dostępny pod linkiem: agendę wydarzenia

trade.gov.pl

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Loga PMT