Webinarium nt. zamówień w systemie NATO – 12.01.2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium z cyklu „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”, które dotyczyć będzie procedur udzielania zamówień w systemie NATO. Webinarium odbędzie się w dniu 12 stycznia (wtorek) 2021 roku, w godzinach 11:00 – 14:00.

Link do informacji nt. webinarium:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zapraszamy-na-webinarium-nt-zamowien-nato

W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się na stronie:

https://www.interankiety.pl/f/drgOOMnr.

Rejestracji można dokonać do 8 stycznia (piątek) 2021 roku, do godz. 12:00 włącznie.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia
ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Podczas szkolenia prelegenci opowiedzą m.in. o:
– NCIA i roli polskiego eksperta technicznego;
– możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasad współpracy i wyboru ofert stosowanych przez NCIA;
– NSPA i roli polskiego oficera łącznikowego;
– rejestracji firm w bazie NSPA oraz zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień.

Zapraszamy!