Pierwsze warsztaty z projektu „Przełamywanie granic…

projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce” wchodzi w kolejną fazę realizacji.
W dniach 4-5 marca 2021 odbędą się pierwsze z 12 zaplanowanych w projekcie warsztatów: Wprowadzenie do kompozytów włóknistych – praktyczne przykłady zastosowań, zorganizowane przez partnera wiodącego projektu Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
Ze względu na panującą sytuację epidemii koronawirusa, warsztaty odbędą się w formule online przy użyciu platformy zoom.
Program warsztatów i link dostępowy do wydarzenia zostanie przesłany w późniejszym terminie.
Krótka informacja o projekcie znajduje się za załączonym pliku.

Osoby zainteresowane udziałem w Warsztacie prosimy o przesłanie maila o treści: Potwierdzam udział, na adres

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska. Partnerem wiodącym projektu jest Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) Cottbus-Senftenberg w Niemczech, a po stronie polskiej partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Główny cel projektu jest zgodny z warunkami określonymi w priorytecie IV obszaru interwencyjnego Programu Współpracy „transfer technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Aby go osiągnąć zaplanowano realizację kilkunastu warsztatów między uczelniami a przedsiębiorstwami w Polsce i Niemczech, podczas których uczestnicy uzyskają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności opracowywania technologii z zastosowaniem lekkich materiałów konstrukcyjnych. Równolegle prowadzone będą też zajęcia z języka polskiego i niemieckiego.

Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom rozwój nowych możliwości biznesowych, uatrakcyjnienie rynku pracy i rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej. Towarzysząc projektowi, uczestnicy powinni zapoznać się z inną kulturą i językiem, aby przełamywać bariery mentalne, społeczne i zawodowe.

Prezentacja Projekt

Pobierz w PDF