Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85% dofinansowania projektu, obejmującego:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
  • dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
  • doradztwo w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Dubaju oraz KUKE S.A. omówią m.in. zasady poddziałania Go to brand – EXPO 2020 oraz założenia i szczegóły dotyczące EXPO, a także przedstawią ofertę instrumentów zabezpieczających płatności dla eksporterów.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wziąć udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie programu Go to brand – EXPO 2020.

W dniu transmisji uaktywni się poniższy player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Link do rejestracji i spotkania:

Go to Brand

Pobierz w PDF