Bezpłatne szkolenie dla pracowników urzędów, COIE, SSE oraz stowarzyszeń przedsiębiorców z zakresu zamówień pblicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże zapoznać się z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce.

Organizator szkolenia: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szkoleniowiec: Poland-U.S. Operations, firma doradcza specjalizująca się w relacjach polsko-amerykańskich w dziedzinie obronności.

Szkolenie na ma celu:

  • Uzyskanie informacji na temat najczęstszych kategorii towarów i usług zamawianych przez amerykańskie bazy wojskowe;
  • Wyjaśnienie procedury amerykańskiego systemu zamówień publicznych, które osoby kontaktujące się z przedsiębiorcami powinny znać, aby wskazać firmom możliwości rozwoju w oparciu o współpracę z armią USA stacjonującą w Polsce – na podstawie przewodnika powstałego na zamówienie MRPiT „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce” firmy Poland-U.S. Operations.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, miast lub starostw powiatowych oraz pracowników COIE, SSE i stowarzyszeń przedsiębiorców, którzy w codziennej pracy kontaktując się z przedsiębiorcami mogą przekazywać informację na temat procedur przetargowych armii USA.

Termin: 11 maja 2021 roku, w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: Webinarium organizowane za pomocą platformy Cisco-Webex

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 maja 2021 roku na adres:
W zgłoszeniu należy podać:
 imię, nazwisko, stanowisko, dokładną nazwę jednej z ww. jednostek organizacyjnych, służbowy adres e-mail.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Udział możliwy po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji przez Organizatora. Organizator zastrzega możliwość udziału po max. 2 osobach z danej jednostki organizacyjnej.

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie Na Szkolenie Dla Pracowników Jednostek Organizacyjnych

Pobierz w PDF