IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2021

Termin zgłaszania ofert do konkursu Grunt na Medal 2021 zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się w aneksie nr 1 do regulaminu konkursu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczyna dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2021.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

Nagrodą w Konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Wybór lokalizacji pod inwestycję to jeden z kluczowych elementów procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiększa szansę, że to właśnie w Polsce ulokowane zostaną kolejne strategiczne projekty.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego załącznikami.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Marzena Kubiak: tel.: (68) 45-65-462, e-mail:
  • Daniel Chalecki: tel.: (68) 45-65-487, e-mail:

PLIKI DO POBRANIA:

Aneks Nr 1 Do Regulaminu Konkursu Grunt Na Medal 2021

Regulamin Konkursu Grunt Na Medal 2021

Zał.1 Parametry Terenu Inwestycyjnego

Zał.2 Klauzula Informacyjna

Zał.3 Formularz Zgloszeniowy

Zał.3 Formularz Zgloszeniowy Do Wypełnienia Przez JST

Zał.4 EN Formatka Opisu Oferty Wzór

Zał.4 PL Formatka Opisu Oferty Wzór

Zał.5A Prezentacja Oferty Inwestycyjnej Gminy (do Wypełnienia)

Zał.5B Przykład Prezentacji Oferty Inwestycyjnej Gminy (wzór)

Zał.6 Lista Teleadresowa COI

Zał.7 Zasady Prezentacji Oferty Gminy Podczas II Etapu Konkursu

Pobierz w PDF