Obradował Konwent Zrzeszenia Gmin

W środę, 24 marca br., odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Czym zajmuje się samorząd wojewódzki?

Podczas swojego wystąpienia marszałek Elżbieta Anna Polak omówiła najważniejsze -bieżące sprawy regionu. Przypomniała, że 15 lutego przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. – Strategia jest dostosowana do ukierunkowania polityki spójności. Stawiamy na inteligentny rozwój, zielony ład i zawężamy priorytety z 10 do 5. Mamy też 46 projektów kluczowych – mówiła marszałek. W tej chwili trwają prace nad aktualizacją wszystkich  programów branżowych. Na tym etapie samorządowcy mogą zgłaszać swoje uwagi do tych programów. Nowe programy dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polityki rowerowej. Ogółem jest 28 programów branżowych. Rozstrzygane są konkursy związane z realizacją budżetu np. w zakresie sportu, inicjatyw społecznych, uczelni wyższych. Mamy trzy budżety obywatelskie – dla młodych, obszarów wiejskich i seniorów. Marszałek zaproponowała, że można tym tematom poświęcić jedno z posiedzeń rady.

Podziękowała za ambitne podejście i zaangażowanie w włodarzy w prace Lubuskiej Rady Samorządowej. Podkreślała, rada może stać się doskonałą platformą wymiany doświadczeń i współpracy. – Rozmawiamy w gronie samorządowców wojewódzkich, lokalnych, gminnych oraz powiatowych. Mam nadzieję, że w najbliższy wtorek przyjęty zostanie regulamin dotyczący budżetu inicjatyw samorządowych i będziemy mogli nad nim procedować. Inni marszałkowie inspirują się naszym regionem i też chcą takie rady tworzyć – podkreślała marszałek. W odpowiedzi Prezes ZGWL Marek Cebula przedstawił krótko inicjatywę dotyczącą wsparcia w tym roku tylko samorządów powiatowych, w celu  ratowania szpitali powiatowych wg. przyjętego algorytmu. – Teraz trzeba postawić na zdrowie – podkreślał.

– To miód na  moje serce. Nadzoruję ochronę zdrowia i widzę te problemy. Samorząd województwa dofinansowuje głównie szpitale, które jemu podlegają. Jednak w czasie pandemii wsparliśmy też szpitale powiatowe w ramach budżetu, ale wiem, że to kropla w morzu potrzeb. Uważam, że to dobry pomysł. Może warto iść w tym kierunku, żeby w każdym roku te środki były dedykowane na jakiś cel. Obecnie potrzebna jest solidarność w walce z pandemią. Jestem przekonana, że taki wyraz solidarności samorządowej będzie dobrze przyjęty – dodała na koniec marszałek.

Krajowy Program Odbudowy

Marszałek Elżbieta Anna Polak odniosła się także do Krajowego Programu Odbudowy. Dokument jest obecnie konsultowany. – To potężne pieniądze, to taki plan Marshalla dla Europy. Dla Polski to łącznie 57 mld euro, w tym 23 mld euro to wyłącznie dotacje. Złożyliśmy 15 projektów, 6 zostało pozytywnie ocenionych. Teraz okazuje się, że zaczynamy od nowa. Obecnie trwają konsultacje tzw. wysłuchania – mówiła marszałek. Zwróciła także uwagę na to, że ten program jest zbyt scentralizowany, pomimo tego, że w grupach roboczych byli przedstawiciele samorządów, to ich uwagi nie zostały uwzględnione. – Dotkliwe jest to, że w komitecie monitorującym nie ma przedstawicieli samorządów ani organizacji pracodawców. Złożyliśmy wniosek, żeby 40 proc. programu było wdrażane w regionach, podobnie jak środki w ramach polityki spójności. Mamy w tym doświadczenie. Wtedy te pieniądze szybciej znalazłyby się na rynku. Celem tego programu jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i odbudowa gospodarki. Jeżeli to będzie centralnie zarządzane, to może być to upolitycznione tak, jak w przypadku krajowego programu inicjatyw lokalnych – dodała marszałek.

Z prac Zrzeszenia Gmin

Spotkanie odbyło się w formie on-line. Informację dotyczącą bieżącej działalności Zrzeszenia przedstawił Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego i jednocześnie prezes Zrzeszenia. Uczestnicy spotkania przyjęli kilka stanowisk, wysłuchali wykładów oraz wystąpień.