Pierwsze warsztaty sieciujące w Grupie Zielona Gospodarka

50 przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, ekspertów ds. innowacji spotkało się dzisiaj w formule on-line podczas pierwszych z cyklu warsztatów dotyczących rozwoju tzw. Zielonej Gospodarki w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień ekspertów specjalizujących się w tym obszarze i mających za sobą duże doświadczenie we wspieraniu takiego procesu. Prof. Elżbieta Wojnicka – Sycz z Uniwersytetu  Gdańskiego podkreślała, że nigdzie na świecie innowacje nie rozwijają się samoistnie. Aby przedsiębiorstwa podejmowały ryzyko takiej działalności potrzebują wzajemnej współpracy a także wsparcia instytucjonalnego.

Dr Karolina Lipińska z tej samej uczelni zwracała uwagę, że żyjemy w czasach niepewności, dlatego tak ważna jest budowa odporności, przez co rozumiemy współpracę i partnerstwo. Przedstawiła także wstępne założenia konkursu, którego celem jest podpisanie porozumień, które będą reprezentować kierunki, które nasz region będzie chciał szczególnie rozwijać. Solą konkursu są przedsiębiorstwa (przy współpracy z klastrami i instytucjami naukowo-badawczymi, IOB –ami).

Krzysztof Burda – Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności wskazywał, że obecnie cały świat dąży do  zero emisyjności, a co za tym idzie elektro mobilność to coś co zmieni oblicze europejskiej gospodarki. Jako doskonały przykład wskazywał jednego z członków izby – zielonogórską Ekoenergetykę, która wykonała w ciągu kilku lat olbrzymi skok rozwojowy i zatrudnia obecnie ponad 400 osób. Firma ma doświadczenie we współpracy z sektorem B+R a także wdrożenia wypracowanych produktów. Nic nie stoi na przeszkodzie aby inne lubuskie firmy podążyły tą drogą. Zgodnie z deklaracją K. Burdy, PIRE chętnie podejmie się stworzenia konsorcjum podmiotów pod kątem planowanego konkursu.

Głos w dyskusji zabrała też m.in. Anna Łuś, właśnie z firmy Ekoenergetyka, która potwierdziła słowa przedmówcy i podkreśliła, że firma ma rozwiązania, aby lubuska gospodarka przestała gonić inne regiony a sama stała się liderem. Zaoferowała także, że laboratoria firmy są otwarte dla innych firm, które chciałby działać w tym kierunku.

Izabela Wojewoda z LUG Light Factory –  mówiła o tym, że spółka bardzo aktywnie korzysta ze środków na B+R m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dywizja badawcza w firmie liczy ok. 40 osób i prowadzi badania nad zaawansowanymi technologicznie produktami i procesami.
I. Wojewoda wskazała także, że firma ma duże doświadczenie w smart city, które może stać się jedną z lubuskich inteligentnych specjalizacji, szczególnie, że nasz region jest kopalnią firm programistycznych, które specjalizują się w programowaniu aplikacji smart city.

Nie zabrakło także wypowiedzi przedstawicieli świata nauki. Dr inż. Piotr Ziembicki z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ, zadeklarował, że uczelnia chętnie włączy się do procesu wyboru inteligentnych specjalizacji swoją wiedzą i doświadczeniem, a ona sam chętnie służy pomocą w zakresie zielonej energetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Radosław Grech z Centrum Energetyki Odnawialnej stwierdził, że trzeba zastanowić się nad implementacją wyników prac B+R w obrębie poszczególnych produktów, aby efekt był na poziomie wdrożenia. Centrum chętnie zajmie się pracą
w zakresie zielonej energetyki i OZE, choć wpisuje się także w inne potencjalne specjalizacje.

Inni uczestnicy warsztatów, jak Andrzej Adamcio z firmy Anmet ze Szprotawy, zwracał uwagę, że  sieciowanie już się odbywa, choć nie zawsze jest sformalizowane i nadal wymaga wsparcia. Jego firma we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UZ wykorzystuje kompozytowe skrzydła
z utylizowanych turbin wiatrowych do produkcji mebli miejskich. Anmet współpracuje także z Politechniką Rzeszowską w zakresie budowy mostowych obiektów inżynierskich.

Większość uczestników warsztatów zadeklarowała chęć udziału w wyborze obszarów kluczowych  inteligentnych specjalizacji regionu, udziału w konkursie zaproponowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Kolejne warsztaty z zakresu zielonej gospodarki zaplanowano na 13 maja 2021 r.

Tymczasem zapraszamy do zapisów na warsztaty w ramach kolejnych obszarów,  które będą również świetną okazją do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy. Warsztaty odbędą się w formule on-line w godzinach 9:00-12:00 w następujących terminach (w czwartki):

– 22 kwietnia 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

– 29 kwietnia 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Rejestracja na warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/iRBRx7raQLPzPsRd8

Inteligentne specjalizacje to nic innego jak obszary gospodarki, w których specjalizuje się lub chce specjalizować się w przyszłości dany region. Do ich wyznaczenia i wpisania do strategii rozwoju Województwo Lubuskie zobowiązała Komisja Europejska. Jako region swoje inteligentne specjalizacje wybraliśmy kilka lat temu. Obecnie przygotowujemy się do nowej unijnej perspektywy finansowej, a co za tym idzie konieczna jest rewizja dotychczasowych specjalizacji i dalszy ich rozwój, a także przygotowanie projektów, które mają szansę uzyskać wsparcie ze środków „ nowego rozdania”. Będą też miały niebagatelny wpływ na rozwój naszego regionu.

 

Materiał: Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

 

POWIĄZANE WIADOMOŚCI