Seminarium Klastrowe – 6 maja 2021 r. o godz. 9:00

Kolejne webinarium klastrowe przed nami!

6 maja 2021 r. o godz. 9:00 rozpocznie się drugie webinarium klastrowe. Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim. Omówiona zostanie polityka klastrowa Unii Europejskiej – instrumenty finansowe w ujęciu regionalnym, krajowym i europejskim przeznaczone dla klastrów. Wskazane zostanie również znaczenie partnerstw w perspektywie finansowej 2021 – 2027, które będą w wielu przykładach warunkiem otrzymania wsparcia finansowego. Jako przykład dobrych praktyk, poznamy działalność Lubuskiego Klastra Metalowego, którą przedstawi jego prezes – pan Andrzej Graczykowski.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym:

Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

Prelegenci webinarium:

Dr Marta Mackiewicz – jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownik w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a także autorką wielu publikacji oraz raportów między innymi na temat: Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚPWspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Od lat zajmuje się polityką klastrową. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji ekonomia regionalna. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem regionalnym, konkurencyjnością gospodarki, a także wybranymi zagadnieniami finansów publicznych. Od 15 lat zajmuje się badaniami ekonomicznymi, a od 8 lat – badaniami ewaluacyjnymi. Była w znaczącym stopniu zaangażowana w realizację ponad 100 projektów badawczych i ewaluacyjnych, zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych. Od 7 lat kieruje zespołem Research & Consulting w Ecorys Polska. W latach 1999-2006 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc między innymi rolę zastępcy kierownika obszaru badawczego Finanse Publiczne. Jest autorką licznych publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych i pozarządowych.

Prof. Anna Lis – jest profesorem Politechniki Gdańskiej, kierownikiem Katedry Zarządzania w Przemyśle. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007 otrzymała stypendium w ramach programu Dekaban i uczestniczyła w stażu naukowym na Uniwersytecie Michigan, pracując na stanowisku Visiting Assistant Research Scientist. W 2008 roku została zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z instytucjonalnymi formami wspierania rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej (m.in. organizacje klastrowe i instytucje otoczenia biznesu). Uczestniczyła w wielu projektach, zarówno badawczych realizowanych w ośrodkach akademickich, jak i zleconych przez władze publiczne. Brała udział w trzech programach europejskich i licznych stażach w zagranicznych uniwersytetach (w tym Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Aalborg University, Karlsruhe Institute of Technology, Norwegian University of Science and Technology). Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, organizacjami klastrowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Jest również zaangażowana we współpracę ze środowiskiem społecznym i gospodarczym, pełniąc rolę eksperta w ponad 20 panelach eksperckich.

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy (LKM) jest najdłużej działającym klastrem w województwie lubuskim. LKM powstał w 2008 roku w efekcie zapotrzebowania przedsiębiorstw różnych branż przemysłu metalowego na realizację wspólnych działań pozwalających na osiągnięcie przewagi rynkowej. Obecnie członkami LKM-u jest 51 podmiotów głównie z województwa lubuskiego i zachodnio-pomorskiego. Firmy branży metalowej oferują swoje produkty dla przetwórstwa przemysłowego, energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa. Usługi obejmują wszelkiego typu badania, remonty, naprawy, modernizacje, montaż maszyn, urządzeń i instalacji oraz kompleksowe przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych. Główne technologie stosowane w firmach metalowych zrzeszonych w LKM obejmują min.: obróbkę wiórową i plastyczną, cięcie tlenowe, laserowe i plazmowe stali, technologie spawalnicze, cynkowanie ogniowe, malowanie, technologie wytwarzania odlewów z żeliwa szarego metodą formowania ręcznego i metodą pełnej formy, technikę pomiarową 3D, pomiar drgań, osiowanie wałów i sprzęgieł, wyważanie elementów wirujących, obróbkę kół zębatych, itd. LKM oferuje swoim członkom pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych oraz szkoleniowych. Stwarza korzystne warunki rozwoju, m.in. poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

LKM Info 2021

 

Pobierz w PDF