Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu

Projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”.

Projekt Nr. 85038336_Poster-Pl
ZAPROSZENIE
na 3. Warsztat, w dniach 26-27 maja 2021 (online).
Tytuł warsztatu: Einfluss der anisotropen Materialcharakteristik bei Faserverbunden und gedruckten Bauteilen /

Wpływ anizotropowych właściwości materiału w kompozytach włóknistych oraz komponentach drukowanych

zorganizowany przez lidera projektu Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau | Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg
Dostęp do warsztatu:
Program warsztatów – wkrótce, link:
Osoby zainteresowane udziałem w Warsztacie prosimy o przesłanie maila o treści:
Potwierdzam udział, na adres
Pobierz w PDF