Zapraszamy na czerwcowe warsztaty sieciujące

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO, wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej perspektywie finansowej oraz zainteresowanych rozwojem branży w której funkcjonują na kolejne warsztaty sieciujące w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Będzie to również świetna okazja do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy. Warsztaty odbędą się w formule on-line w godzinach 9:00-12:00 w następujących terminach (w czwartki):

  • 10 czerwca 2021 r. – Zielona gospodarka i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 17 czerwca 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 24 czerwca 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Celem warsztatów jest poinformowanie i przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów jakie będą  generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/hY8VDhFUPDZZwpE78

Mając na uwadze monitorowanie zjawisk związanych z kierunkami rozwoju innowacyjności oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona charakter poufny. Zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazywane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:

link do ankiety:
https://forms.gle/C76XHzURcoRU3ZZL6

 

Pobierz w PDF