Uniwersytet Zielonogórski ma 20 lat!

Uniwersytet Zielonogórski świętuje 20. urodziny! Ten okres to czas wielkich inwestycji, rozwoju naukowego i współpracy z samorządem.

UZ – symbol współpracy w Lubuskiem

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska). – Był to wynik wieloletnich działań władz regionalnych i miejskich, jak też rodzącego się środowiska. Przecież w 2001 r. uczelniom stawiano określone oraz rygorystyczne warunki np. co do liczby pracowników naukowych z odpowiednim stopniem. To, że dziś obchodzimy jubileusz założenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, to efekt bardzo długiego procesu z udziałem wielu osób oraz podmiotów. Możemy powiedzieć, że uniwersytet w ciągu 20 lat rozwinął się znakomicie i jest jednym z przykładowych uniwersytetów wśród tych, które powstały po roku 2000 – podkreślał pierwszy rektor uczelni prof. Michał Kisielewicz. To on rozpoczął proces rozwoju uczelni.

Wielkie inwestycje

Kontynuatorem jego misji był prof. Czesław Osękowski. – Nasz uniwersytet jest „sztafetą”, bo każdy rektor realizuje swoje pomysły, ale także projekty rozpoczęte przez poprzedników. W życiu akademickim tak to właśnie funkcjonuje – przekonywał. Jednym z kamieni milowych w rozwoju uczelni, była zdaniem profesora inicjatywa urzędu marszałkowskiego i marszałek Elżbiety Anny Polak, aby zacząć kształcić lekarzy. – Nie było to prostą sprawą, bo uniwersytet nie dysponował środkami finansowymi, które by pozwoliły na takie kształcenie, ale poszły konie po betonie. W 2009 roku rozpoczęła się debata. W 2012 r. podpisaliśmy porozumienie o działaniach na rzecz kierunku lekarskiego, później wspólnie złożyliśmy wstępne propozycje kształcenia na ręce ministra – wspominał.

Prof. Osękowski mocno podkreśla wielką pomoc samorządu województwa i urzędu miasta w rozwoju uczelni. – Urząd marszałkowski rozumiał nasze intencje i z funduszy unijnych przeznaczył przeogromne pieniądze na uniwersytet, natomiast urząd miasta wspierał nas pieniędzmi na bieżące działanie. Myśmy w sumie z różnych programów otrzymali setki milionów złotych – zaznaczył.

Inwestycje za setki milionów złotych kontynuował kolejny rektor – prof. Tadeusz Kuczyński. Jednak jak podkreśla, przyszło mu władać uczelnią w trudnych czasach. Uniwersytet borykał się z problemem niskiej dotacji, co spowodowane było niżem demograficznym. – Tych pieniędzy nie było, a był to czas boomu inwestycyjnego. Dopiero w 2017 roku udało nam się uzyskać wyższą o 3 proc. dotację. Na tym tle trzeba postrzegać to, co zostało zrobione – tłumaczył. To przede wszystkim wielkie inwestycje i tworzenie nowych kierunków kształcenia. – Kontynuowaliśmy prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego, do tego dołożyliśmy prawo i administrację oraz psychologię i logistykę. To by nie było możliwe bez zaangażowania władz samorządowych – to wsparcie było mocno widoczne – podkreślał. Wielkim osiągnięciem zdaniem profesora Kuczyńskiego było także pozyskanie szpitala uniwersyteckiego. – To, podobnie jak uruchomienie kierunku lekarskiego kosztowało bardzo wiele trudu. Zależało nam na tym, żeby zwiększyć ilość lekarzy w województwie lubuskim oraz zwiększyć poziom oferowanych usług medycznych – wyjaśnił. Podkreślał także znaczny skok uniwersytetu w rankingach polskich uczelni wyższych. – To wszystko nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – mówił prof. Kuczyński.

Samorząd województwa partnerem i przyjacielem uczelni

Uniwersytet Zielonogórski od początku może liczyć na mocne wsparcie samorządu województwa.  – Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Nasze cele były spójne z celami Komisji Europejskiej. Zakładały one bowiem, że 40% młodych ludzi ma studiować. Na początku, pieniądze dla uczelni były przede wszystkim w programach krajowych, ale rektorzy byli bardzo skuteczni i wywalczyli lwią część środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i następnej perspektywy i tak już zostało – wyjaśniała marszałek Elżbieta Anna Polak, która od początku wspierała powstanie uniwersytetu. To wsparcie, to setki milionów złotych, za które uczelnia zrealizowała wielkie inwestycje. – Wielkie znaczenie dla regionu mają parki naukowo-technologiczne. Teraz budujemy Park Technologii kosmicznych, gdzie też uczelnia jest partnerem samorządu lubuskiego. Udało nam się także wspólnie utworzyć oddział Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wspólnie rozwijamy także Szpital Uniwersytecki. Dzięki funduszom UE powstała nowa biblioteka, udało się poprawić infrastrukturę i wyposażenie UZ. Te inwestycje stworzyły niezbędne podstawy, by pozyskać studentów w trudnym czasie niżu demograficznego. Pojawiły się też nowe kierunki: psychologia, prawo, medycyna i nowa kadra, czyli potencjał naukowy. Dziś uczelnia może się poszczycić doskonałą kadrą – podkreślała E. Polak. Walka z demografią, to jednak nie tylko infrastruktura – to szereg działań mających zatrzymać młodych w Lubuskiem. – Wspólnie przygotowaliśmy program wsparcia uczelni wyższych. Dzięki temu samorząd nie tylko finansuje wielkie inwestycje ze środków europejskich, ale też te małe rzeczy, chociażby publikacje naukowe, czy specjalny budżet dla kół studenckich. Realizujemy program młodzi on-life i fundujemy stypendia – Lubuskie Talenty, dla pielęgniarek i lekarzy. Mam nadzieję, że dzięki temu absolwenci zostaną w regionie – podkreślała marszałek. Zapewniała także o dalszym wsparciu dla Uniwersytetu. – W Krajowym Palnie Odbudowy bardzo duże środki zapisane są dla uczelni regionalnych, więc myślę, że przed nami złote lata, że będą źródła finasowania naszych wspólnych zamierzeń – przekonywała marszałek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego to największy sukces regionu lubuskiego w wolnej Polsce. – To powstanie uniwersytetu poprzez połączenie dwóch uczelni było oddolne – wywalczyliśmy to sobie, nikt nam tego nie dał. To wspaniała wspólna inwestycja w kapitał ludzki, bo uczelnia jest fundamentem rozwoju naszego województwa i cały czas jest naszym partnerem w kreowaniu polityki regionu. W Strategii Rozwoju Województwa rozwój uczelni też jest jednym z kluczowych zadań. Dziękuję za współpracę oraz za partnerskie relacje – mówiła E. Polak.

UZ pnie się w górę – a będzie jeszcze lepiej

O planach na przyszłość mówił także obecny rektor obchodzącego jubileusz uniwersytetu, prof. Wojciech Strzyżewski. – Jest jedna liczba, która już teraz wzbudza szacunek – 80 tys. absolwentów opuściło mury uniwersytetu od początku jego istnienia. Spora część tych osób związała swoje dalsze losy z naszym regionem. Kształcenie to jedna z misji naszej uczelni. Drugą są badania naukowe, znaczące dla województwa lubuskiego oraz liczące się na arenie międzynarodowej. W tej chwili mamy ponad 1100 pracowników naukowych, w tym ponad 334 profesorów. Myślę, że robi to wrażenie. UZ ma także cele, które chcielibyśmy realizować w przyszłości. W zakresie kształcenia oraz badań naukowych stawiamy na poprawę jakości życia np. poprzez nowoczesne projekty naukowe – podkreślał.

W uroczystości z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego udział wzięli także: wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak oraz prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Oni także podkreślali rolę uczelni w rozwoju regionu oraz zapewniali o dalszym wsparciu.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI