Z przewodniczącym sejmiku o sprawach ważnych dla regionu

Najbardziej istotne obecnie dla rozwoju regionu kwestie były przedmiotem rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z przewodniczącym sejmiku Wacławem Maciuszonkiem.

Podczas spotkania marszałek oraz przewodniczący omówili stan realizacji budżetu na rok 2021. Rozmowa dotyczyła także przygotowań Kontraktu Programowego dla województwa lubuskiego. Marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła procedurę postępowania w tym zakresie oraz przedstawiła chronologię wydarzeń i pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra.

Przewodniczący Wacław Maciuszonek wyraził zainteresowanie organizowanym w październiku Kongresem Gospodarczym oraz współpracą samorządu z lubuskimi przedsiębiorcami w zakresie rozwoju innowacji. Rozmowa dotyczyła także III spotkania w ramach Lubuskiego Forum Innowacji (9 lipca), które zrzesza środowiska zainteresowane tworzeniem i rozwojem innowacji oraz ekspertów wspierających działania innowacyjne, m.in. uczelnie, przedsiębiorców, parki naukowo-technologiczne, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Pierwsze spotkanie odbyło się w lutym tego roku. Marszałek poinformowała także, że urząd marszałkowski prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju innowacyjności. To m.in. warsztaty sieciujące, seminaria klastrowe, sympozja naukowe, webinary. W czerwcu ogłoszony został także konkurs na kluczowe obszary b+r w ramach lubuskich inteligentnych specjalizacji.