Z MOFami o nowej perspektywie

Stan prac nad ostatecznym kształtem programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to temat spotkania Zarządu Województwa z przedstawicielami Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem nowej perspektywy.  – Sporo jest niejasności. Wiemy już, że zwiększona będzie pomoc techniczna, więc nasz nacisk ma już w części pozytywne rozwiązania. Przygotowaliśmy pismo do Komisji Europejskiej. Pismo takie kieruje też zespół parlamentarny i marszałkowie województw. Zarząd województwa lubuskiego nie zgadza się z  wysokością alokacji dla naszego regionu. Według pierwszego algorytmu pula dla regionu lubuskiego wyglądała dobrze. Niestety został on zmieniony, ma 20 wskaźników. Nie byliśmy w stanie wyliczyć na podstawie tego algorytmu i skąd ta kwota. Dopiero dwóch profesorów wyliczyło i okazało się, że jest to niekorzystny algorytm dla Lubuskiego, które traci najwięcej wśród polskich regionów – wyjaśniła marszałek.

E. Polak poinformowała, że podczas spotkania 5 lipca Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zapewniał, że strata ta może zostać zrekompensowana w programach krajowych. Miały się tam pojawić specjalne koperty dla regionów i te środki miały zostać wpisane do Kontraktu Terytorialnego. – Natomiast w kontrakcie programowym nie ma kopert programów krajowych. Uważamy, że można to zmieć, a środków będzie dużo. Nie mamy decyzji w sprawie podziału alokacji i umowy partnerstwa, to nam hamuje realizację harmonogramu – wyjaśniła.

Marszałek poinformowała także, że trwają intensywne prace nad regionalnym programem. Członek zarządu Marcin Jabłoński zapewniał, że wsparcie terytorialne w programie ma znaczny ciężar gatunkowy i będzie to dobrze widoczne. – Ten wymiar finansowy zwiększy się. Mówi też o tym KE, że środki powinny być przekazane na realizację strategii regionalnej. Do Obszarów Strategicznej Interwencji jednoznacznie odnosi się też Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Mamy świadomość konieczności uwzględniania tych miast i obszarów, które powinny uzyskać wsparcie w FEWL (Fundusze Europejskiej Województwa Lubuskiego) – wyjaśnił. Podkreślał, że MOF-y i partnerstwa wypełniają teren całego województwa.

Podczas spotkania przedstawiono wstępny podział środków w wymiarze terytorialnym i tego też dotyczyła dyskusja. – Chcemy przeznaczyć 40 proc. środków na wymiar terytorialny i uważamy, że to dużo. Będziemy chcieli tak pokazać podział, żeby nie było wątpliwości co do metodologii. Zadbamy o to, żeby nie było poczucia niesprawiedliwego podziału. Jak tylko poznamy umowę partnerstwa zorganizujemy kolejne spotkanie – poinformowała marszałek Polak.

 

W spotkaniu udział wzięli:

Elżbieta Anna Polak- Marszałek Województwa Lubuskiego

Stanisław Tomczyszyn- Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Łukasz Porycki- Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Marcin Jabłoński- Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Sebastian Ciemnoczołowski- Radny Województwa Lubuskiego

Sylwia Pędzińska- Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Maciej Nowicki- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

I. MOF Gorzowa Wielkopolskiego

 • Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta – Gorzów Wielkopolski
 • Iwona Olek – Dyrektor Wydziału ZIT i Programowania Strategicznego – Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Mateusz Karkoszka– Sekretarz- Strzelce Krajeńskie

II. MOF OW Zielonogórsko – Nowosolski 

 • Wioletta Haręźlak
 • Jacek Milewski – Prezydent Miasta- Nowa Sól
 • Beata Kulczycka – Pełnomocnik PM ds. MOF – Nowa Sól

III. MOF Żarsko – Żagański 

 • Olaf Napiórkowski – Z-ca Burmistrza – Żary
 • Ireneusz Brzeziński – Urząd Miejski Żary
 • Magdalena Augustyniak – Urząd Miasta Żagań

IV. MOF Świebodzińsko – Międzyrzecki 

 • Tomasz Sielicki – Burmistrz – Świebodzin
 • Remigiusz Lorenz – Burmistrz – Międzyrzecz