Gospodarcza Nagroda Marszałka – czekamy na zgłoszenia

Innowacyjność to znak rozpoznawczy twojej firmy? Zgłoś się do konkursu o Gospodarczą Nagrodę Marszałka Województwa Lubuskiego. Na zgłoszenia czekamy do 23 września!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski zapraszają lubuskie firmy do udziału w konkursie pn. Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. – Poprzez organizację tego konkursu chcemy promować  najlepszych przedsiębiorców województwa lubuskiego oraz inspirować ich rozwój, promować postawy proinwestycyjne i konkretne dokonania innowacyjne. Chcemy pokazać potencjał lubuskich firm – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem Konkursu jest również wyróżnienie i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 ma charakter honorowy i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże. W konkursie przewidziano również wyróżnienia w kategoriach: jednostka samorządu terytorialnego, podmiot ochrony zdrowia oraz spółka komunalna.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 30.08. do 23.09.2021 roku. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej gali konkursu w dniu 7.10.2021 roku.

W konkursie przewidziano 9 kryteriów oceny, w tym najwyżej punktowany Rodzaj wprowadzonych innowacji. Pozostałe kryteria to Przychody, w tym z eksportu, nakłady inwestycyjne, Wysokość odprowadzonego PIT, Dbałość o pracownika: BHP i jego rozwój zawodowy, Dbałość o środowisko naturalne i sztuczne wynikające z działalności człowieka, Średnioroczne zatrudnienie oraz uzyskane przez firmę Nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

W Konkursie przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów,
w tym:

  1. trzech najlepszych Laureatów w każdej z czterech kategorii przedsiębiorców Konkursu otrzymuje okolicznościową statuetkę,
  2. czterech laureatów-zwycięzców w każdej z 4 kategorii przedsiębiorców otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, na zrealizowanie kampanii promocyjno-wizerunkowej swojej firmy lub kampanii reklamowej innowacyjnego produktu i / lub usługi. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski,
  3. pierwsze miejsca w kategorii JST, podmioty ochrony zdrowia oraz spółki komunalne jako Wyróżnieni otrzymają okolicznościową statuetkę.

Podmioty, które wyrażą chęć udziału w Konkursie proszone są o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres e-mail:  lub
w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021” na adres Sekretariatu Konkursu, który mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr C1.7, 65-043 Zielona Góra, tel. (68) 45 65 531 oraz (68) 45 65 198, e-mail – jak powyżej.

.