Wyniki rekrutacji lubuskich firm, które wezmą udział w misji gospodarczej do Dubaju w ramach promocji województwa lubuskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w terminie 16-21 stycznia 2022 r.

Celem rekrutacji było wyłonienie lubuskich przedsiębiorców, którzy wezmą udział w misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 16-21 stycznia 2022 r., finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP –  projekty realizowane poza formułą ZIT.

Całkowity koszt udziału przedsiębiorstwa w misji gospodarczej finansowany jest w 85% (jako pomoc de minimis) ze środków UE w ramach RPO, jednocześnie na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność poniesienia 15% kosztów organizacji Misji w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Rekrutacja miała charakter otwarty i kierowana była do przedsiębiorców z wszystkich branż z kategorii MŚP, z zastrzeżeniem, branż preferowanych takich jak: budowlana, elektrotechniczna, modowa, kosmetyczna, meblarska, spożywcza, I/ICT, maszynowa (co było dodatkowo punktowane 10 pkt.). Ponadto każdy przedsiębiorca  musiał spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), tj. suma pobranej pomocy w ostatnich trzech latach nie mogła przekroczyć 200 tys. euro.

Informacje o naborze zostały zamieszczone na stronach www.lubuskie.pl, www.rpo.lubuskie.pl www.lubuskie.pl , www.investinlubuskie.pl, trade.lubuskie.gov.pl. Przeprowadzono mailing do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, m.in. ZIPH, OPZL. Nabór został uruchomiony 1 czerwca 2021 r. i trwał do 2 lipca 2021 r. Przedsiębiorcy dokonywali zgłoszeń udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Rekrutację prowadził Organizator – Województwo Lubuskie (Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego) Ocena zgłoszeń nastąpiła na podstawie określonych w Regulaminie rekrutacji zasad.  Dla zachowania transparentności procesu wyborczego, w roli obserwatora w ocenie brała udział niezależna instytucja zew. – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) z Zielonej Góry.

 

W wyniku rekrutacji wyłoniono 15 przedsiębiorców biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • branżę preferowaną
  • charakter działalności,
  • cel wyjazdu,
  • procent udziału handlu międzynarodowego (lub wewnątrzwspólnotowego) w obrotach firmy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego,
  • certyfikaty dotyczące firmy,
  • strona www/profesjonalne materiały informacyjno-promocyjne zawierające ofertę przedsiębiorcy w wersji papierowej lub elektronicznej,
  • udział w wyjazdach organizowanych przez UMWL.

W rekrutacji wzięło udział 30 przedsiębiorców, którzy przesłali zgłoszenia w terminie określonym w regulaminie (zał. nr 1). Kryteria w pełni spełniło 30 firm.

Do wyjazdu zakwalifikowali się:

 

Lp.

Nazwa Siedziba Zakres działalności SUMA
1. MAGNOLIA Sp. z o.o. Lubsko Produkcja wyrobów ciastkarskich 202
2. KASKAT Sp. z o.o. GORZÓW WLKP. producent produktów mlecznych 195
3. WAMA POLEN Strzelce Krajeńskie Producent obuwia 192
4. OZEnergia sp.o.o. Zielona Góra Wykonywanie instalacji elektrycznych 190
5. ROYAL ESTATE TOMASZ JAGIEŁŁO PRZYTOCZNA Branża budowlana i nieruchomości 187
6. SEASTEAD PRZYTOCZNA Branża budowlana i konserwacja statków 187
7. WeLoveHomes Świdnica Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 187
8. JKB Jagodziński, Bułach sp.j. Czerwieńsk Produkcja drzewek i dekoracji świątecznych 177
9. MODE MIO Skwierzyna Projektowanie, aranżacja wnętrz domów biur, obiektów hotelowych 177
10. WINNICA ŻELAZNY Gmina Zabór Produkcja wina, enoturystyka 168
11. DESIGN STUDIO JAN KURAŁOWICZ ŻARY Akcesoria, opakowania na cele marketingowe 167
12. ENSORE Sp. z o.o. sp. sp. kom.-akcyjna Zielona Góra/Stary Kisielin/ Zatorze B+R/ Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 160
13. BudGeo Sp. z o.o. Zielona Góra Roboty budowlane 158
14. GBP GROUP MICHAŁ PIEŃKOWSKI GORZÓW WLKP. Sprzedaż samochodów 152
15. GEODRONIX Krzysztof Krysiński Krosno Odrzańskie Inżynieria i doradztwo techniczne 152

Pozostałe firmy trafiają na listę rezerwową.

UWAGA: w przypadku rezygnacji którejkolwiek firmy z powyższej listy, Organizator zaproponuje udział kolejnej z listy rezerwowej jak poniżej:

 

16.

MAJECSTIC RENT Budny Norbert Gorzów Wlkp. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 152
 

17.

PDB RECYCLING Tomasz Gądek Sp. z o.o. Międzyrzecz Budowa dróg szynowych i podziemnych 145
 

18.

ZIPH Gorzów Wlkp. Izba przemysłowa 145
 

 

19.

MTG Michał Glinka Zielona Góra Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 131
 

20.

Dorota Szwabowicz ”CLASSIC” Zielona Góra Produkcja odzieży wierzchniej/produkcja 127
 

21.

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ EDWARD MARKAREWICZ Płoty Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 111
 

22.

P.P.H.U. INTERCASTOR Sp. z o.o. Połupin Producent konstrukcji metalowych i ich części 107
 

23.

MEBLE MERDA Skwierzyna Produkcja mebli kuchennych 95
 

24.

Perceptus Sp. o.o. Zielona Góra Usługi w branży IT 91
 

25.

Maxfruit Sp.o.o. Gorzów Wlkp. Sprzedaż hurtowa warzyw i owoców 87
 

26.

AGACKI-SZYMCZAK SP JAWNA ZIELONA GÓRA Dystrybutor stacji ładowania pojazdów elektrycznych 82
 

27.

RAC SYSTEMS Sp. z o. o Czerwieńsk Wykonanie instalacji elektrycznych 82
 

28.

POLCONTROL MARCIN POLAKIEWICZ Zielona Góra turystyka, hotelarstwo, gastronomia 80
 

29.

INTERMEDIA PIOTR SZYMCZAK ZIELONA GÓRA Agencja marketingowa 72
 

30.

Fabryka Domów Prefadom Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. Produkcja materiałów budowlanych 70

 

Pobierz w PDF