PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI W KONKURSIE

Zarząd Województwa Lubuskiego przedłuża termin składania aplikacji w Konkursie na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2021 r.

Przypomnijmy: Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu. Propozycję obszaru kluczowego w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji może zgłosić Partnerstwo zrzeszające podmioty z województwa lubuskiego, które podpisały list intencyjny w związku z przystąpieniem do konkursu oraz zgłoszeniem propozycji rozwoju inteligentnej specjalizacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej aplikacji wstępnej, przedstawiającej propozycję obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji w pierwszym etapie oraz aplikacji końcowej w drugim etapie.

Dla kogo Konkurs?

Serdecznie zachęcamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO i wszystkich zainteresowanych którzy w procesie twórczego odkrywania dokonają weryfikacji obecnych i identyfikacji nowych kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Cały proces służy wyznaczaniu kierunków rozwoju inteligentnego regionu i mobilizacji partnerów i interesariuszy regionalnych do przygotowania projektów i przedsięwzięć innowacyjnych do sfinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

https://lubuskie.pl/cms/319/konkurs_na_lubuskie_inteligentne_specjalizacje

Pobierz w PDF