Lubuskie aplikuje do Polskiego Ładu. We wnioskach obwodnica Drezdenka

Dwa etapy obwodnicy Drezdenka, ciągi komunikacyjne w szpitalach oraz modernizacja muzeum w Ochli – to lubuskie projekty zgłoszone w ramach drugiego naboru do Polskiego Ładu.

Stawiamy na obwodnice

W związku z niskim, bo jedynie 50 proc. dofinansowanie w ramach rządowego programu budowy obwodnic, zarząd województwa postanowił zawnioskować do Polskiego Ładu o 65 mln zł, które uzupełnią montaż finansowy budowy dwóch etapów obwodnicy Drezdenka. – Szukaliśmy rozwiązania. I udało się stworzyć montaż finansowy dla realizacji tej inwestycji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Będzie on wyglądał następująco: koszt całkowity budowy III i IV etapu obwodnicy to 172,2 mln zł, co oznacza, że jest to największe zadanie na drogach w Lubuskiem. Finansowanie w ramach rządowego programu budowy obwodnic wynosi 86,1 mln zł, zadeklarowany wkład Drezdenka to 8 mln zł i wkład samorządu województwa to 13,1 mln zł w ramach dochodów własnych. 65 mln zł chcielibyśmy uzyskać z Polskiego Ładu. Ten montaż jest gotowy. Może oczywiście ulec zmianie, bo zwróciliśmy się do wojewody lubuskiego, aby postarał się o zwiększenie dofinansowania z 50 do 70 proc. – wyjaśniła E. Polak.

Decyzja zarządu województwa to dobra informacje przede wszystkim dla mieszkańców Drezdenka. – Cieszy mnie  determinacja zarządu województwa i dostrzeżenie naszego problemu i tego, jak ważna jest to dla nas inwestycja. To priorytet dla rozwoju Drezdenka, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Dziękuję, że zarząd aplikuje o środki rządowe. To inwestycja ważna z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych województwa, ale przede wszystkim jest ważna dla mieszkańców miasta. Rozumiemy więc potrzebę wsparcia tej inwestycji i partycypowania w kosztach – podkreślała burmistrz Karolina Piotrowska.

Obecnie przez miasto przelewa się lawina aut. Celem realizacji inwestycji jest wyprowadzenie ruchu z centrum, a tym samym usprawnienie komunikacji. Jak duży jest to problem dla miasta? – W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała dane dot. natężenia ruchu. I tak dla miejscowości Drezdenko w 2015 roku ruch dobowy wynosił ok. 7 tys. pojazdów na dobę , a w latach 2020-2021 wzrósł do wartości 10 tys. pojazdów na dobę. To tak jakby nagle droga S3 nie obchodziła Zielonej Góry, czy Gorzowa tylko wprowadzała bezpośrednio ruch do tych miast – wyjaśnił Sławomir Kotylak – dyrektor departamentu infrastruktury i komunikacji UMWL. Jest więc to bardzo ważna inwestycja dla tej części województwa. Dlatego tak ważne jest szerokie poparcie złożonego do Polskiego Ładu wniosku. – Drogi i obwodnice nie mają barw partyjnych. One mają służyć wszystkim mieszkańcom województwa, powiatu strzlecko-drezeneckiego i Drezdenka. Ta obwodnica jest niezwykle potrzebna i ona naprawdę rozwiąże problemy. Dlatego apeluję do parlamentarzystów województwa lubuskiego o poparcie dla tego wniosku – mówiła poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, która podziękowała zarządowi województwa za strategiczne podejście do kwestii infrastruktury drogowej w regionie. – Przypomnę, że zarząd województwa zrealizował już dwa odcinki obwodnicy Drezdenka i to, że została przygotowana pełna dokumentacja pokazuje strategiczne myślenie o poprawie infrastruktury drogowej w regionie. W Lubuskiem mamy ponad 2 tys. km dróg wojewódzkich, a budżet na te działania nie jest z gumy. A więc przekazanie dużych pieniędzy na obwodnice Drezdenka to duży wysiłek i pokazanie determinacji zarządu województwa, żeby coś co zostało rozpoczęte i zaplanowane zostało zrealizowane – dodała.

To jednak nie koniec dobrych wieści w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Udało się bowiem także stworzyć montaż finansowy dla obwodnicy Nowej Soli, która także otrzymała 50 proc. dofinansowania z rządowego programu budowy obwodnic. – W tym przypadku montaż finansowy wygląda następująco: koszt całkowity to 46,1 mln zł, w ramach rządowego programu projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 50 proc., co daje kwotę 23 mln zł, prezydent Nowej Soli złożył deklarację współfinansowania zadania kwotą 8 mln zł. Warto podkreślić, że miasto już wcześniej partycypowało w przygotowaniu dokumentacji i zakupie gruntów pod inwestycję. Wkład własny województwa do tego zadania to 15 mln zł – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

– To etap trzeci obwodnicy, kontynuacja dwóch zrealizowanych wcześniej etapów. Rozwiąże on problemy komunikacyjne Nowej Soli. Ruch zostanie wyprowadzony poza miasto – wyjaśnił dyrektor Sławomir Kotylak.

Czas na poprawę komunikacji w szpitalach i modernizację w obiektach kultury

Do Polskiego Ładu Lubuskie zgłasza także projekty o mniejszej wartości. – W grupie wniosków o wartości do 30 mln zł zdecydowaliśmy się zawnioskować o dofinansowanie przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetlenie, parkingi w szpitalu w Gorzowie. W ramach tego projektu ujęliśmy także przebudowę układu komunikacyjnego w Szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Obrzycach – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak

W grupie projektów o wartości do 5 mln zł Lubuskie wnioskuje o dofinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w muzeum etnograficznym w Ochli.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI