Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Innowacyjny samorząd”

Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie „Innowacyjny samorząd”

W związku z sytuacją w Ukrainie został wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń do trzeciej edycji organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 22 kwietnia.

Wojna w Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców z tego kraju, a polskie samorządy znalazły się na pierwszej linii działań humanitarnych. Aby również w tym roku móc nagrodzić najbardziej kreatywne i innowacyjne jednostki samorządu terytorialnego, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w konkursie niemal o miesiąc, do 22 kwietnia.

Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania w swoich jednostkach. Udział w nim jest bezpłatny.

Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach: miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty i województwa. Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć, projektów i zadań, które zostały wdrożone nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2019 r. i nie później niż 31 grudnia 2021 r. (nie mogą przedstawiać projektów planowanych lub fikcyjnych).

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Justyna Orłowska – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, Tomasz Fijołek – dyrektor biura Unii Metropolii Polskich,  Grzegorz Cichy – prezes Unii Miasteczek Polskich,  Jakub Mielczarek – dyrektor biura Związku Województw RP, prof. Stanisław Łobejko i dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Mateusz Kicka – p.o. redaktora prowadzącego Serwisu Samorządowego PAP.

Wyłonienie Laureatów 26 maja podczas uroczystej gali.

Honorowy patronat nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz GovTech Polska.