Na tę inwestycję czekali nie tylko kierowcy

Będzie nowocześnie i bardziej bezpiecznie. Dzięki funduszom unijnym i zaangażowaniu samorządu województwa, za rok pojedziemy przebudowaną drogą nr 278 na odcinku Stare Strącze – Wschowa.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 Stare Strącze – Wschowa to bardzo ważny projekt na lubuskiej liście inwestycji drogowych. Czekali na nią nie tylko kierowcy, ale też mieszkańcy. Projekt przewiduje bowiem budowę chodników, ścieżki rowerowej i zatok autobusowych. Wszystko po to, by było bezpieczniej, a ruch drogowy funkcjonował sprawniej.

Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego podkreślił, że samorząd województwa przykłada ogromną wagę do inwestycji infrastrukturalnych, w tym także inwestycji drogowych. To są ogromne wysiłki, ogromne nakłady oraz koszty, które się z tym wiążą. Przebudowa drogi Stare Strącze – Wschowa to projekt o wartości ponad 22,5 mln złotych. Blisko 18 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, prawie 4 mln to wsparcie z budżetu województwa. – Cieszymy się, że fundusze unijne wykorzystywane są właśnie w taki sposób, którego lokalne społeczności bardzo oczekują. Dobra współpraca jest potrzebna do tego, żebyśmy zgodnie podejmowali tego typu decyzje – dodał Marcin Jabłoński.

Tylewice – to miejsce, o którym przez długie lata trochę zapominano, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Dlatego determinacja, konsekwencja i zdecydowane działanie burmistrza gminy Wschowa Konrada Antkowiaka trafiło na podatny grunt i pełne zrozumienie, jeśli chodzi o zarząd województwa, klub radnych PO i wsparcie ze strony parlamentarzystów – posła Waldemara Sługockiego. – Znaleźliśmy rozwiązanie i formułę, żeby pozyskać środki z funduszy unijnych i przystąpić do długo oczekiwanego przedsięwzięcia – przebudowy tej drogi – mówił Marcin Jabłoński.

W imieniu zarządu województwa podziękował za wsparcie radnym i burmistrzowi Konradowi Antkowiakowi za dobrze przygotowany projekt. To także dobra współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich, która doprowadziła do chwili, że prace mogły ruszyć. Na drodze widać już pierwsze efekty.

Mieszkańcy długo czekali na ten moment

Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki podkreślał, że dziś jesteśmy świadkami tego, jak „skuteczność, mądre zarządzanie, partnerskie traktowanie, budowanie mądrych relacji z samorządem i zarządem województwa lubuskiego, także przedstawicielami Lubuskiego w polskim parlamencie, przynosi określone efekty”. – Burmistrz Wschowy pokazał, że można i trzeba rozmawiać, że mądre, merytoryczne rozmowy, przygotowywanie odpowiednich dokumentów, współpraca, symbioza, przynoszą określone efekty – mówił poseł.

Ta inwestycja ma służyć obywatelom całego kraju, Ziemi Lubuskiej, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy Wschowa. Poseł zaznaczył, że inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To są pieniądze europejskie. – Ta droga nie będzie wyimaginowana. To jest realna droga, realny plac budowy, realna inwestycja i realni ludzie będą z niej korzystać. Warto być w Unii Europejskiej, warto spełniać europejskie standardy, warto być w cywilizowanym świecie i warto o sobie pamiętać – dodał poseł W. Sługocki.

Wiele osób z terenu gminy nie wierzyło, że do tej inwestycji dojdzie. Były głosy, że dopóki nie wjedzie tu pierwsza koparka, to mieszkańcy Tylewic nie uwierzą, że droga wojewódzka doczeka się przebudowy, że powstaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy. Ze strony gminy wybudowane zostanie nowoczesne oświetlenie. Ta droga będzie służyć nie tylko mieszkańcom Tylewic, ale również mieszkańcom Łysin, Wygnańczyc oraz wszystkim, którzy tranzytem przemierzają trasę np. do Sławy.

– Jesteśmy na miejscu, gdzie ta inwestycja nie tylko się rozpoczęła, ale już nabiera tempa. Za kilkanaście miesięcy będziemy jeździć nowoczesną drogą. Będzie można jeździć tutaj rowerami, przejść bezpiecznie, bo były sygnały mieszkańców, że ta droga jest niebezpieczna. Zresztą w przeszłości mieliśmy wypadki śmiertelne miejscowość bliżej. Ta droga jest bardzo mocno obciążona ruchem, a za kilkanaście miesięcy przejedziemy całkowicie inną trasą – zapewnił Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy.

Ważna inwestycja, większe bezpieczeństwo  

Grzegorz Potęga, radny sejmiku województwa zwrócił uwagę, że proces przygotowania konkretnej inwestycji jest długotrwały, wymaga cierpliwości i dużego zaangażowania urzędniczego, którego nie widać. Zapowiedział, że w nadchodzących dwóch latach będą kolejne inwestycje w powiecie nowosolskim i żagańskim. – To wszystko pokazuje, że nasze prace, nasze plany się realizują, to długoterminowe zamierzenia, które są przygotowane i realizowane konsekwentnie. My nie działamy przypadkowo, jeśli coś robimy, to planujemy to z odpowiedzialnością, we współpracy z samorządowcami. Będąc mieszkańcem powiatu nowosolskiego, często przejeżdżałem tą drogą z Nowej Soli. Bardzo dobrze, że nabierze ona nowego charakteru, nowych parametrów i będzie bardziej bezpieczna – mówi radny.

Małgorzata Paluch-Słowińska, radna województwa potwierdziła, że droga jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym między powiatem wschowskim a pozostałą częścią województwa. – Nabiera ona jeszcze większego znaczenia strategicznego, ponieważ niedaleko jest nowowybudowany most nad Odrą w Milsku, a trasy się łączą. Podnosi to walory estetyczne, strategiczne, wartość turystyczną i gospodarczą tej części województwa, a także całego pojezierza Sławskiego – mówiła radna.

Radny województwa Sebastian Ciemnoczołowski dodał, że Wschowa zawsze była kierunkiem odległym dla województwa lubuskiego – geograficznie, nie mentalnie. – Teraz ta geografia w zdecydowany sposób się skróci. Będzie to miało ogromny wpływ również na rozwój naszej turystyki. To jest też bardzo ważne – mówił radny.

Mieszkańcy dostrzegali zagrożenie na tym odcinku drogi. Wspominała o tym Maria Frąckowiak, sołtys Tylewic.  Miejscowi na początku nie wierzyli i mówili, że dopóki nie wjedzie pierwsza koparka, to nie uwierzą. – Jesteśmy zadowoleni, że będzie można spokojnie pójść na spacer, że matki będą mogły przejechać z dziećmi wózkami, że będą przejścia dla pieszych. Przede wszystkim bardzo poprawi się nam bezpieczeństwo – podkreślała.

W Tylewicach byli też obecni: Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL, Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL i Krzysztof Kola – wiceprzewodniczący wschowskiej Rady Miejskiej.

O szczegółach związanych z inwestycją mówił Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. – Jest to odcinek o długości 3,5 kilometra. W ramach tej inwestycji droga zostanie dostosowana do drogi klasy G. Będzie miała siedmiometrową jezdnię, chodniki, ścieżkę, będzie wybudowane odwodnienie, bezpieczne przejścia dla pieszych, doświetlenie. Będzie to nowoczesna infrastruktura, która zapewni bezpieczeństwo zarówno kierującym, jak i niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – pieszym i rowerzystom – mówił dyrektor. (poniżej opis projektu)

Całkowita wartość zadania wynosi 22,49 mln zł, wydatki kwalifikowalne to 20,80 mln zł. Wartość dofinansowania, jakie przyznał Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację projektu to 18,73 mln zł w tym: 17,68 mln zł środki pochodzące z RPO Lubuskie 2020 oraz 1,05 mln zł to środki z budżetu państwa. Całkowity wkład własny budżetu województwa to 3,76 mln zł. Inwestycja realizowana w systemie projektuj i buduj w latach 2019-2023.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Głogów.

 Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa w m. Tylewice i m. Przyczyna Górna (tylko fragment miejscowości, główne zadanie obejmuje m. Tylewice) w km 86+200 – 89+705 o dł. ok. 3,5 km.

Planuje się m.in. wykonanie drogi woj. klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę i poszerzenie nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodnika, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę odwodnienia drogowego, przebudowę zjazdów, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanie uzupełniających robót budowlanych.

Wzdłuż drogi na terenie miejscowości zlokalizowana jest istniejąca zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię bitumiczną. Pas drogowy odwadniany jest głównie za pomocą rowów przydrożnych. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejącego układu komunikacyjnego ani nie wpłynie na sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

W grudniu 2021 r. przekazany został plac budowy, a Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze, wprowadził czasową organizację ruchu, wykonuje prace rozbiórkowe, odhumusowanie terenu oraz roboty ziemne. Przystąpił także do robót przebudowy kanalizacji. W dalszym etapie Wykonawca będzie wykonywał roboty branży energetycznej i teletechnicznej oraz pozostałe roboty drogowe zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Termin zawarcia umowy: 31.12.2019 r.

Termin zakończenia umowy

Etap I – Dokumentacja – 24 m-ce, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Etap II – Roboty bud. 20 m-cy, tj. do dnia 31.08.2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI