Czas na inżynierię lotniczą i elektromobilność. Uniwersytet Zielonogórski tworzy nowe kierunki ze wsparciem Samorządu Województwa Lubuskiego

– Wierzę, że te pieniądze pomogą w kształceniu nowoczesnych kadr, które są potrzebne, aby województwo dynamicznie się rozwijało – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki podczas podpisywania umowy z rektorem UZ.

We wtorek, 17 maja, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wicemarszałek Łukasz Porycki i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski podpisali umowę na wsparcie nowych kierunków. Samorząd Województwa Lubuskiego przyznał Uniwersytetowi Zielonogórskiemu dotację w kwocie 700 tys. zł na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem inżynierii lotniczej oraz elektromobilności.

Hangar w Zielonej Górze Przylepie

– To już trzecia umowa, którą podpisujemy w niedługim czasie z uczelniami, działającymi na terenie województwa lubuskiego – powiedział wicemarszałek Łukasz Porycki. – W związku z tym, że Uniwersytet Zielonogórski jest największą uczelnią w naszym regionie, ta kwota 700 tys. zł jest pokaźną kwotą, która pomoże utworzyć nowoczesne kierunki kształcenia. Wymaga tego zmieniająca się rzeczywistość i wyzwania stawiane w związku z rozwojem naszego regionu.

Wicemarszałek Łukasz Porycki przypomniał, że prace nad utworzeniem kierunku inżynieria lotnicza na UZ zostały rozpoczęte dwa lata temu, a w przedsięwzięciu bierze udział Aeroklub Ziemi Lubuskiej, bo na jego terenie w Zielonej Górze Przylepie powstaje hangar, gdzie przyszli mechanicy lotniczy będą odbywali swoje staże.

Na niebie coraz gęściej, na ziemi potrzeba więcej specjalistów

– Rynek lotniczy po pandemii odbudowuje się. Na niebie lata coraz więcej samolotów. Bardzo nas to cieszy. Lotnisko w Babimoście otwiera się na nowe kierunki i także tutaj będzie potrzeba specjalistów do obsługi statków powietrznych – mówił wicemarszałek Ł. Porycki, dodając, że i drugi z tworzonych na UZ kierunków – elektromobilność, czyli inteligentne systemy miejskie – jest niezwykle dziś potrzebny, bo jest związany choćby ze wzmożonym ruchem w mieście.

– Wierzę głęboko, że te środki pomogą w kształceniu nowoczesnych kadr, które są potrzebne, aby nasze województwo rozwijało się w dynamiczny sposób – podkreślił wicemarszałek Łukasz Porycki.

To będzie procentowało dla całego regionu

– Samorząd Wojewódzki już od bardzo dawna wspomaga nasz Uniwersytet Zielonogórski w zakresie kształcenia, badań naukowych. Jest to kolejne etap, tym razem związany z nowymi kierunkami – mówił, dziękując za wsparcie, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. – Warto podkreślić jeden aspekt: zarówno środowisko gospodarcze jak i środowisko samorządowe oczekują od uniwersytetu szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Ale proces tworzenia nowego kierunku to nie jest proces z miesiąca na miesiąc. On trwa co najmniej pół roku i więcej. W związku z tym bardzo się cieszę, że władze województwa rozumieją to zadanie, które przed nami stoi. Tak jak pan marszałek powiedział – pierwsze prace związane z inżynierią lotniczą zostały zainicjowane dwa lata temu. Myślę, że tego typu działania, które wspierają Uniwersytet Zielonogórski w zakresie nowego kształcenia, będą procentowały dla całego regionu – będą dostarczały fachowców, którzy będą zarządzali nowoczesnym miastem czy naprawiali nam samoloty, którymi będziemy latać. Bardzo dziękuję za wsparcie – dodał rektor UZ.

Rekordowy rok dla lotniska w Babimoście

– To jest bardzo spójne z tym, co realizuje Samorząd Województwa Lubuskiego w kontekście rozwoju ruchu lotniczego – stwierdził poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki, przypominając zarówno o planach modernizacji całej infrastruktury portu lotniczego Zielona Góra Babimost, jak też o zaangażowaniu członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego w zabieganiu o nowe destynacje. – I te nowe połączenia lotnicze – zarówno te turystyczne, wakacyjne, jak i te regularne – pojawiają się.

Przeczytaj także: REKORDOWY KWIECIEŃ NA LOTNISKU W BABIMOŚCIE

– Ten rok jest rokiem rekordowym. Z największą liczbą pasażerów, którzy skorzystali z  lotniska w Babimoście w jego dziejach – podkreślał poseł Waldemar Sługocki. – Samorząd we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim komplementarnie do tych zabiegów podejmuje działania mające także zabezpieczyć kadry.

Tu poseł dodał, że ma nadzieję, iż nowy kierunek inżynieria lotnicza będzie atrakcyjny nie tylko w zachodniej Polsce, ale generalnie w całym kraju. I przysporzy nowych studentów Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. – To pokazuje, że nie jest to incydentalna działalność, ale wynika z dokumentów strategicznych, z wizji, którą Samorząd Województwa Lubuskiego ma – podkreślił poseł Waldemar Sługocki.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI