Konsultacje społeczne programu rozwoju transportu

25 maja 2022 r. ruszyły konsultacje społeczne projektu dokumentu dotyczącego rozwoju transportu w Województwie Lubuskim. Konsultacje społeczne mają charakter otwarty i prowadzone będą do 28 czerwca 2022 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, społecznych, naukowych, reprezentujących organizacje pozarządowe i społeczne, a także lubuskich samorządów oraz dbając o przejrzystość całego procesu projektowania Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (RPRT WL 2030), zarząd województwa  postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne. Konsultacje dotyczą  „Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030″ i  „Prognoza oddziaływania na środowisko  Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030”.

Debata publiczna zostanie przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, turystycznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego zainteresowanych rozwojem transportu  w regionie lubuskim.

Informacje dotyczące procedury konsultacyjnej i projekty dokumentów dostępne są TUTAJ

Uwagi, wnioski i opinie prosimy składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ