PartFinder pomoże nawiązać krajową i międzynarodową współpracę badawczą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nowe narzędzie – PartFinder. To rozwiązanie dla grup badawczych, które aktywnie szukają partnerów lub są zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi jednostkami z kraju i z zagranicy. Narzędzie w istotny sposób ułatwi tworzenie krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych oraz wspólne startowanie w konkursach grantowych.

Obecnie w ofercie Centrum znajduje się ponad 70 programów międzynarodowych. Do tej pory ich potencjalni beneficjenci borykali się z trudnościami już na najwcześniejszym, a zarazem kluczowym etapie przygotowywania projektu naukowo-badawczego, czyli nawiązaniu kontaktu i współpracy z parterami z zagranicy. Dzięki wdrożeniu PartFindera NCBR udostępnia rodzimym przedsiębiorstwom i jednostkom badawczym  wyszukiwarkę partnerów do realizacji projektów międzynarodowych. Narzędzie będzie umożliwiało zarówno zamieszczenie ogłoszeń o chęci nawiązania współpracy, jak również wyszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji badań.

– NCBR nie ogranicza się wyłącznie do roli organizatora konkursów. Staramy się również wspierać rynkowe podmioty, aby mogły w tych konkursach startować i dzięki wypracowanym w nich rozwiązaniom, odnosić sukcesy. PartFinder jest przykładem takiego wsparcia – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Spodziewamy się teraz nawiązywania nowych i umacniania dotychczasowych kontaktów pomiędzy instytucjami badawczymi i przedsiębiorcami z kraju i z zagranicy, co przełoży się na zwiększenie udziału badaczy i podmiotów z Polski w konkursach międzynarodowych z udziałem NCBR. Tym samym wzmacniamy swoją rolę jako punktu kontaktowego dla ponadnarodowej współpracy w obszarze badań i rozwoju.

Funkcjonalność aplikacji

Dostęp do PartFindera nie wymaga logowania i w takim widoku podstawowym narzędzie oferuje podgląd podstawowych danych jednostek. Jednak dzięki stworzeniu unikalnego konta użytkownika, funkcjonalność rozszerzy się o możliwość przeglądania  szczegółów ogłoszeń (jak np. dane kontaktowe), dodawanie własnych ogłoszeń, tworzenie list ulubionych podmiotów, czy personalizację profilu.

Zalogowani użytkownicy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń o współpracy naukowo-badawczej, biznesowej, szkoleniowej, itp. W ich ramach można zamieścić takie informacje jak: data ważności ogłoszenia, kontakt, obszar zainteresowań (wg klasyfikacji OECD, z krótkim opisem proponowanego projektu i słowami kluczowymi), kraj poszukiwanego partnera, oczekiwania dotyczące współpracy oraz partnerów czy inne, dodatkowe informacje. Ponadto, istniejące już w systemie ogłoszenia można filtrować pod kątem obszaru badawczego, typu partnera, słów kluczowych czy terminu zamieszczenia.

Wejdź do PartFindera