Zaproszenie na LUBUSKIE FORUM INNOWACJI – Innowacyjna Gospodarka 15 września 2022 – 10:00-13:00

Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii do udziału w posiedzeniu

LUBUSKIEGO FORUM INNOWACJI – Innowacyjna Gospodarka

Formuła spotkania: Spotkanie stacjonarne – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra

Termin: 15 września godz. 10:00-13:00

Podczas spotkania zostanie przedstawiona m.in. koncepcja Parku Technologii Kosmicznych, aktualna informacja nt. konkursu na wybór obszarów kluczowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, tworzonych partnerstw, nadchodzącego Kongresu Gospodarczego oraz roli uniwersytetu jako stymulatora innowacyjnej gospodarki.

Rejestracja na wydarzenie: https://forms.gle/CmfH5vwPAZiUJnFZ9

Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: