Międzynarodowy Kongres Astronautyczny. II dzień misji gospodarczej w Paryżu

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Grahamem Turnockiem z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmowa dotyczyła ulokowania w Lubuskiem oddziału ESA realizującego akcelerator kryzysowy.
Lubuska delegacja, pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak, rozpoczęła w niedzielę 18 września wizytę na Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Paryżu. To najważniejsze na świecie wydarzenie w sektorze kosmicznym. Dzięki zaproszeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, promujemy Park Technologii Kosmicznych na największym wydarzeniu w branży.

W poniedziałkowym, 19 września, spotkaniu uczestniczyli również m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz poseł na Sejm RP Bogusław Wontor – przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

O pomyśle zlokalizowania w naszym regionie centrum zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysami z wykorzystaniem danych satelitarnych, które byłoby firmowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, mówił w lipcu prof. G. Wrochna. Szef POLSA przebywał wtedy w Zielonej Górze (odwiedził m.in. budowany przez samorząd lubuski Park Technologii Kosmicznych). – Przy pożarach w Białowieży strażacy mogli działać tylko na podstawie zdjęć satelitarnych opracowywanych przez centrum kryzysowe Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk – podkreślał prof. Wrochna.

– Zakończyliśmy negocjacje Kontraktu Programowego z rządem. Mamy w nim zapisany rozwój Parku Technologii Kosmicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej. To nie są marzenia, to fakty – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Graham Turnock zajmuje się w Europejskiej Agencji Kosmicznej tematem akceleratorów kryzysowych.

Lubuska marszałek spotkała się także w Paryżu z prof. dr. Kai-Uwe Schroglem – prezesem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego (IISL). Obecnie jest on oddelegowany z Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA do niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii w Berlinie, aby wspierać niemiecką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Do 2019 roku był dyrektorem ds. strategii ESA w Paryżu. Posiada tytuł doktora nauk politycznych i wykłada stosunki międzynarodowe jako profesor honorowy ds. międzynarodowej polityki technologicznej na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech. Napisał lub współredagował 20 książek i ponad 140 artykułów, raportów i artykułów z dziedziny polityki kosmicznej i prawa.

Europejska Agencja Kosmiczna gotowa do współpracy

Z kolei na stoisku Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dr Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w POLSA oraz prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze spotkali się z Christine Klein, szefową ds. polityki przemysłu i audytu ESA. Była to okazja, by przybliżyć ideę budowanego Parku Technologii Kosmicznych oraz przyszłej współpracy z ESA. Ch. Klein potwierdziła gotowość agencji do współpracy przy projektach oraz wyraziła chęć wspierania rozwoju regionu pod tym kątem.

Prof. M. Banaszkiewicz opowiedział o projekcie, w który obok urzędu marszałkowskiego zaangażowane są również Uniwersytet Zielonogórski (UZ), szczególnie silny w badaniach i kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) – instytut, który zrealizował ponad 70 projektów kosmicznych oraz partner prywatny – firma Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. Podkreślił, że wszyscy partnerzy widzą potrzebę wspierania, rozwijania i tworzenia lokalnych firm prowadzących swoją działalność w obszarze innowacyjnych produktów i technologii opartych o osiągnięcia z zakresu szeroko rozumianych technologii kosmicznych. CBK PAN i UZ zagwarantują wysoki poziom realizowanych w Parku Technologii Kosmicznych prac rozwojowych i wdrożeniowych a wraz z firmą HERTZ Systems  mająca doświadczenie i osiągnięcia w zakresie zastosowań innowacji produktowych i technologicznych z obszaru technologii kosmicznych, staną się motorem powstawania i rozwijania się kolejnych innowacyjnych firm.

Prof. Banaszkiewicz podkreślał, że Park będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności badawczych i przemysłowych, które będą mogły korzystać z jego infrastruktury i wyposażenia na warunkach rynkowych. UZ i CBK PAN będą w parku prowadzić prace badawczo-rozwojowe tematycznie związane z zastosowaniem technologii przemysłowych i kosmicznych, zapraszając do współpracy lokalne firmy, szczególnie z grupy MŚP, które dzięki tej współpracy wzmocnią własny potencjał innowacyjny oraz umożliwią komercjalizację osiągniętych rezultatów badań.

Podstawą działań będą nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria, urządzenia, stanowiska testowe i centra przetwarzania danych, których profil odpowiadał będzie kierunkom badań i prac wdrożeniowych oczekiwanych przez firmy działające w obszarze innowacyjnych technologii (elektronika satelity, projektowanie, budowa i testowanie nano-satelitów, testowanie elementów elektronicznych ze względu na radiację), zastosowań sygnałów z przestrzeni kosmicznej m in. w przesyłaniu i przetwarzaniu danych (stacja naziemna odbioru danych satelitarnych, kryptografia i szyfrowana transmisja danych w systemach nawigacji i telekomunikacji satelitarnej, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom), wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych elementów technologii przemysłowych i kosmicznych (systemy zrobotyzowane, inżynieria materiałowa) oraz diagnostyka i nowoczesne metody leczenia pracownika nowoczesnych zakładów pracy (medycyna kosmiczna). Partnerzy projektu w oparciu o posiadane kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zastosowań technologii kosmicznych (szczególnie CBK PAN) stanowić będą silne wsparcie dla firm, szczególnie MŚP, w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem potencjału PTK. Ostateczny zakres infrastruktury, wyposażenia PTK i potrzeb personelu musi uwzględnić wyniki badania popytu przedsiębiorców lubuskich na wskazany zakres usług oraz analizę opłacalności inwestycji.

W ramach projektu powstaną laboratoria i ośrodki:

 1. Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA (z CBK),
 2. Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych,
 3. Stacja odbioru danych satelitarnych (z CBK, WMIE, WBAiIŚ),
 4. Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (z CBK, WBAiIŚ),
 5. Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji (z CBK i WM),
 6. Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom (z WMIE),
 7. Laboratorium medycyny kosmicznej (z WLNZ),
 8. Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych (WM).

We współpracę zaangażowane będą następujące wydziały UZ:

 • WBAiIŚ – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • WM – Wydział Mechaniczny,
 • WMIE – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
 • WLNZ – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Park Technologii Kosmicznych (PTK) to priorytetowy projekt województwa lubuskiego, którego celem jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z sektora MŚP – rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie.

19 maja 2022 r. w Zielonej Górze Nowym Kisielinie miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę PTK.

Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych (PTK) w Zielonej Górze ma na celu stworzenie w regionie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. W regionie dostrzegalny jest innowacyjny potencjał tkwiący w lubuskim środowisku naukowym i gospodarce, związany z rozwojem branż wysokiej technologii, w tym technologii kosmicznych. W ramach rozwijania inteligentnych specjalizacji regionu zakłada się komercjalizację badań a także inkubowanie innowacyjnych firm (start-upów), co w efekcie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności regionu.

Głównymi partnerami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski (UZ), szczególnie silny w badaniach i kształceniu kadry w astronomii i inżynierii systemów oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), instytut, który zrealizował ponad 70 projektów kosmicznych oraz partner prywatny – firma Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o.

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Paryżu

International Astronautical Congress (IAC 2022) to największe targi kosmiczne. W tym roku w wystawie bierze udział ponad 250 wystawców i 7 tys. uczestników. IAC to również pięć dni sesji plenarnych, sesji tematycznych, wykładów i warsztatów. Wydarzenie stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania potencjału własnej firmy i nawiązania relacji podczas networkingu, spotkań i rozmów. Gospodarzem 73. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu jest francuska agencja kosmiczna CNES. Francja jest jednym z wiodących krajów na świecie w zakresie działalności kosmicznej. Od pierwszych lotów Ariane 40 lat temu do niedawnego sukcesu instrumentów naukowych na Marsie, francuska społeczność kosmiczna wymyśliła, zaprojektowała i rozwinęła innowacyjne rozwiązania kosmiczne i wspiera najbardziej prestiżowe misje w dziedzinach zaawansowanej nauki. W 2022 r. odbędą się obchody 60. rocznicy powstania CNES. Motto IAC 2022 brzmi „Space for @ll” a celem wydarzenia jest popularyzacja technologii kosmicznych poza społecznością kosmiczną i umożliwienie nawiązywania kontaktów i potencjalnego partnerstwa. Po raz pierwszy IAC, będzie wydarzeniem odpowiedzialnym środowiskowo (ISO 20121), zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju CNES.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI