Rozmowy o zielonym ładzie to rozmowy o naszej przyszłości

Europejski Zielony Ład oraz klimat, energetyka i transport to tematy debaty samorządowej z udziałem wielu znakomitych gości. Zapraszamy w sobotę 24 września do Muzeum Ziemi Lubuskiej.

– Zapraszam na rozmowę o naszej przyszłości. Od ponad 10 lat konsekwentnie zmierzamy do budowy naszego regionu, który jest Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii. Nie musimy niczego wymyślać. Mamy największe zalesienie w Polsce oraz ponad 500 jezior. Pielęgnowanie dziedzictwa naturalnego, edukacja ekologiczna i zielona gospodarka są dla nas bardzo ważne. Mamy strategię, jasne przesłanie, wizję i priorytety. Dziś hasło zielonego ładu przyjęła cała Unia Europejska. Celem jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Komisja Europejska określiła 10 priorytetów, które zakładają nie tylko dokonanie przeglądu każdego istniejącego prawa pod kątem jego wpływu na klimat, ale także wprowadzenie nowych przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym czy innowacji. Dlatego rozmowa o europejskim zielonym ładzie to rozmowa o naszej przyszłości – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Debata odbędzie się w sobotę 24 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Pierwsza część – początek o godz. 10.00 – poświęcona będzie możliwości realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu ze środków Programu FENiKS oraz Krajowego Planu Odbudowy w kontekście samorządowym. W dyskusji udział wezmą:

  • Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
  • Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu
  • Waldemar Sługocki, Poseł na Sejm RP
  • Wadim Tyszkiewicz, Senator RP
  • Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrz.

Druga część debaty, której tematem będzie polityka klimatyczna, energetyczna i transportowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 rozpocznie się o godz. 11.30. Uczestnikami dyskusji będą:

  • Marek Wójcik, Związek Miast Polskich, Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST
  • Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. UZ
  • Grzegorz Zwoliński, Prezes firmy SATREV
  • Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych

Zakończenie debaty przewidziane jest na godz. 12.30. Po niej uczestnicy udadzą się do Winnicy Samorządowej w Zaborze na VII Dożynki Winiarskie.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI