Bezpłatne szkolenie online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”.

Bezpłatne szkolenie online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”.

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets (nowa szata graficzna i zakładki). Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia:
·        Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
·        Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
·        Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
·        ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
·        bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
·        Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
·        preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
·        statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
·        restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.
Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 28 września br., godz. 9:00-11:00.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim (bazowy), z tłumaczeniem na włoski, czeski, litewski, łotewski i węgierski.

Link do szkolenia w Access2Marketshttps://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Formularz rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeptember2022Seminar

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel, jak również polskiej administracji.

Gorąco zachęcam do udziału w tym szkoleniu oraz uprzejmie proszę o przekazanie tego zaproszenia w ramach Państwa kontaktów do potencjalnie zainteresowanych instytucji, organizacji i firm o możliwości udziału w tym spotkaniu.