8 Kongres Klastrów Polskich

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w dniach 7-8 listopada w MCK SPODEK, w Katowicach. Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem i roli, jaką pełnią klastry we wspieraniu zielonej transformacji. Rejestracja na Kongres jest już dostępna pod linkiem: https://8kongres.klastrypolskie.pl/.

Podczas dwóch dni kongresu eksperci będą dyskutować o nowych narzędziach wsparcia unijnego na lata 2021-2027.

– Rok 2022 jest pierwszym, w którym konkretne programy dla wspierania firm i instytucji będą wdrożone. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE – mówi Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wice Prezes European Clusters Alliance.

Do sesji plenarnej pt.: Zielona transformacja. Wspólny wysiłek regionów, nauki i przedsiębiorców w celu zbudowania nowej, zielonej gospodarki – zostali zaproszeni m.in.: Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii; Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Dyskusje poprowadzi Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wice Prezes European Clusters Alliance.

Eksperci będą rozmawiali również o międzynarodowej współpracy i finansowaniu klastrów. Finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, funduszach EU, digitalizacji i przemyśle 4.0., a także o cyberbezpieczeństwie. Cała agenda i informacje o wydarzeniach towarzyszących oraz rejestracja dostępna jest na stronie kongresu pod adresem: https://8kongres.klastrypolskie.pl/.

Wydarzeniem równoległym towarzyszącym kongresowi, będzie spotkanie w ramach cyklu „Clusters meet Regions” European Cluster Collaboration Platform. To dwudniowy warsztat dający możliwość dyskusji na temat krajowego i regionalnego rozwoju gospodarczego oraz nawiązania kontaktów z innymi regionami UE stojącymi w obliczu wyzwań związanych z zieloną transformacją.

Kongres od ponad 8 lat odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców. W tym roku gospodarzem kongresu będą Katowice.

 Związek Pracodawców Klastry Polskie, reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski. Klastry budują nie tylko innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności.

Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Minister Edukacji i Nauki; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Marszałek Woj. Śląskiego; Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego; Marszałek Woj. Lubuskiego; Marszałek Woj. Mazowieckiego; Marszałek Woj. Małopolskiego; Marszałek Woj. Podkarpackiego. Patronat nad wydarzeniem objęła również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Urząd Patentowy RP.

Patronat medialnych objęli:

Agencja Informacyjna, Super Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, RaportCSR.pl, oESG.pl, Raport ESG oraz Gazeta Polska. Partnerem 8 Kongresu Klastrów Polskich jest Instytut Biznesu.