VII edycję naboru do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła VII edycję naboru do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony będzie do 15 listopada 2022 roku do godziny 12.00. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej. Z obecnego naboru wyłączony został makroregion 3 obejmujący województwo świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie.  W pozostałych makroregionach 1, 2 i 4 ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o naborze: System Wczesnego Ostrzegania – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Chcielibyśmy również poinformować, że Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców odczuwających okresowe trudności w działalności swoich firm uruchomiło dyżury eksperta – prawnika specjalizującego się w zakresie różnych form restrukturyzacji. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem w każdy piątek w godz. 14 – 17 pod numerem 880 524 995.

źródło