Ostatni nabór do VI edycji Akademii Menadżerskiej Innowacji

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. VI edycja programu będzie realizowana od marca do września 2023 r.

Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI

 •     kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 •     studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 •     do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 •     wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 •     badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 •     dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 •     certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 •     przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Kto może otrzymać dofinansowanie

 •     Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstwuczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział

 •     od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 •     od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Dowiedz się jak wziąć udział w Akademii Menadżera Innowacji

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata.

W części szkoleniowej projektu jest możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dot. udziału w Akademii Menadżera Innowacji otrzymacie Państwo u wykonawców usługi doradczej oraz usługi szkoleniowej, z którymi PARP współpracuje w ramach AMI

INVESTIN sp. z o.o.
numer telefonu 660 614 182
adres email 
osoba kontaktowa Grzegorz Dadas
STARTUP ACADEMY
(Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o.)
numer telefonu 503 130 506
adres email

osoba kontaktowa Jakub Rawski

VI edycja Akademii Menadżera Innowacji. Ostatnia szansa na udział w programie AMI

Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe. Prowadzona przez nas Akademia Menadżera Innowacji, to jedyny na rynku program łączący część szkoleniową i doradczą. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę i obserwować pozytywne efekty wprowadzanych zmian.

Sukcesy odniesione przez firmy, które uczestniczyły w dotychczasowych edycjach programu AMI, pokazały, jak ważne są kompetencje związane z kształtowaniem kultury innowacji oraz zarządzaniem całym cyklem innowacyjnym w firmie. Uczestnicy AMI doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, ale i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Efektem Akademii są konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branż (lub bez względu na branżę w której działają) i umożliwiające ich dalszy rozwój.

Zapraszam do udziału w naszym unikatowym programie Akademia Menadżera Innowacji!

Dariusz Budrowski, Prezes PARP

O Akademii Menadżera Innowacji

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami dzięki udziałowi w AMI przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Dokument
AIM6edycja.pdf (953.55 KB)