Forum Gospodarcze TIME

W dniach 14 – 15 marca br. w Warszawie odbędzie się Forum Gospodarcze TIME. To już 15 edycja tego europejskiego spotkania przedsiębiorców przemysłu i infrastruktury. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Infrastruktury, UKE, URE i DigitalEurope.

Celem organizatorów Forum jest integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie. FG TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego – spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych, usługowych i finansowych, a także możliwością wymiany doświadczeń na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki. Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej.

Bliższe informacje dot. Forum wraz z warunkami uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz linkiem rejestracyjnym znaleźć można na stronie: https://fgtime.pl/.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kierować je do organizatora, dane podane na ww. stronie internetowej.