Konkurs na „Osiągnięcie Techniczne Roku” 2022

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XIII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022”

16 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2022 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

  • konstrukcji wyrobów,
  • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • ochrony środowiska,
  • poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

  • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
  • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 maja 2023 r.