SatGisPlan 2023 – 22 lutego 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim organizuje konferencję pn. SatGisPlan 2023, która odbędzie się 22 lutego 2023 roku w budynku Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie, w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii.
Celem konferencji będzie zaprezentowanie potencjału kierunku UZ – Geoinformatyka i techniki satelitarne prowadzonego na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska oraz promocja powstającego Parku Technologii Kosmicznych (PTK). Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane prace absolwentów kierunku GITS, a w panelu eksperckim wystąpią zaproszeni przedstawiciele środowiska naukowego, samorządowego i przedsiębiorcy. Liczymy na udział przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowców, nauczycieli, uczniów – potencjalnych kandydatów na kierunki geodezja, matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny oraz otoczenie społeczno-gospodarcze województwa lubuskiego.
W załączeniu przesyłam zaproszenie wraz z programem wydarzenia. Rejestrację prowadzi UZ – szczegóły w liście.