Organizacja webinarium z EU SME Centre i PAIH w dniu 7 marca 2023 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przesyła otrzymaną z Ambasady RP w Pekinie informację dot.: organizacji webinarium z EU SME Centre i PAIH;

W dniu 7 marca 2023 roku, o godzinie 9:00 czasu warszawskiego odbędzie się webinarium zat. „Exporting Cosmetics to China: Understand the Market and its Stakes”. Jest ono organizowane wspólnie przez UE SME Centre, Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego i Ambasadę RP w Pekinie w celu przedstawienia polskim firmom z sektora kosmetycznego przeglądu możliwości dostępu do chińskiego rynku. Eksperci firmy konsultingowej 2Open podzielą się najlepszymi praktykami w zakresie opracowywania strategii wejścia na rynek oraz rejestracji produktów zgodnie z chińskimi przepisami. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim i będzie dostępne również dla zainteresowanych tematem odbiorców w innych krajach UE.

Uczestnicy spotkania zyskają wiedzę z zakresu:

 1. Funkcjonowania rynku kosmetyków w Chinach.
 2. Procesu rejestracji zgodnie z chińskimi przepisami CSAR.
 3. Rejestracji składników.
 4. Uznawania oświadczeń i metod o skuteczności działania.
 5. Składników podwójnego zastosowania.
 6. Etykietowania kosmetyków w Chinach.
 7. Testów na zwierzętach.
 8. Eksportu w ramach ułatwionej procedury transgranicznego handlu elektronicznego (CBEC).

Agenda spotkania:

 1. 9:00 – 9:15 Powitanie uczestników webinaru:
 • Prezentacja UE SME Centre, Davide Orlandi
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Monika Kołpaczyńska
 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Blanka Chmurzyńska-Brown
 1. 9:15 – 9:25 Ogólne wprowadzenie do chińskiego rynku kosmetyków
 • Arvid Tilner, UE SME Centre
 1. 9:25 – 10:15 Kwestie techniczne chińskiego rynku kosmetycznego
 • Proces rejestracji według chińskiej regulacji CSAR
 • Kody rejestracji składników (Raw Materials)
 • Uznanie oświadczeń i metod dotyczących skuteczności
 • Składniki podwójnego zastosowania
 • Etykietowanie kosmetyków
 • Badania na zwierzętach
 • Eksport kosmetyków w Cross border e-commerce
 • June Huang, Maria Galán Lozano oraz Luis Galán Lozano, firma konsultingowa 2Open
 1. 10:15 – 10:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 2. Uwagi końcowe
 • Florczyk Krzysztof, Ambasada RP w Pekinie

Link do wydarzenia:

https://www.eusmecentre.org.cn/events/exporting-cosmetics-to-china-understand-the-market-and-its-stakes/

Link bezpośrednio do rejestracji:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_efa3KwhXS9So-6ah7oUX5w