Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło nowy portal dla firm przemysłu obronnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło nowy portal (http://polishdefenceindustry.gov.pl/) dla firm przemysłu obronnego, na którym przedsiębiorcy z tego sektora mogą znaleźć praktyczne informacje dotyczące sektora obronnego np. webinaria, targi przemysłowe i inne ważne wydarzenia zarówno w kraju jak i na świecie. Ponadto każda firma z tej branży będzie mogła zgłosić swoją wizytówkę z danymi, co pomoże potencjalnym zagranicznym partnerom w nawiązaniu kontaktów. Polscy przedsiębiorcy będą mogli też znaleźć informacje np. o Europejskim Funduszu Obrony (EDF) i innych instrumentach unijnych dedykowanych rozwojowi sektora obronnego, czy mechanizmach rozwoju innowacji obronnych w UE.  Strona jest dostępna w języku polskim, angielskim i francuskim. W najbliższym czasie zostaną także przygotowane kolejne wersje językowe: ukraińska, hiszpańska oraz arabska. Umożliwi to współpracę międzynarodową polskim przedsiębiorstwom i ułatwi kontakt firmom z zagranicy, które chciałaby nawiązać współpracę z polskimi partnerami.

Poprzez portal wspieramy promocję wyrobów polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa na zagranicznych rynkach. Zależy nam również na wzmacnianiu konkurencyjności, dlatego uczestniczymy w realizacji polityki w przemysłowym sektorze obronnym i bezpieczeństwa poprzez:

  •  współpracę z Komisją Europejską i innymi instytucjami europejskimi w ramach polityk dotyczących europejskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa oraz instytucjami NATO w wymiarze przemysłowym;
  •  wspieranie polskiego przemysłu, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców oraz ich możliwości biznesowych w projektach Europejskiego Funduszu Obrony oraz produktów podwójnego zastosowania;
  •  pogłębianie międzynarodowej współpracy w fazie badawczej i rozwojowej oraz inwestycji;
  •  promowanie eksportu produktów polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa