Rumuńsko-Polskie Forum Biznesu, 28 marca 2023 w Bukareszcie

Krajowa Izba Gospodarcza i Izba Przemysłowo-Handlowa Rumunii zapraszają Państwa do udziału w Rumuńsko – Polskim Forum Biznesu, które odbędzie się w Bukareszcie w dniu 28 marca 2023 r. z udziałem Premierów obu państw. Wydarzenie organizowane jest w związku Rumuńsko-Polskimi Konsultacjami Międzyrządowymi.

Forum otworzą Premierzy obu krajów: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów RP oraz Nicolae Ciucă Premier Rumunii.

Celem wydarzenia jest przedstawienie potencjału Rumunii i Polski oraz zacieśnienia możliwości wzajemnej współpracy handlowej i inwestycyjnej między przedsiębiorcami i instytucjami. Po części oficjalnej, w programie przewidziana, jest sesja indywidualnych rozmów handlowych pomiędzy firmami. Forum biznesu oraz spotkania b2b będą odbywały się w języku angielskim.

Do najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy polsko-rumuńskiej wskazanych przez naszego partnera należą następujące sektory: przemysł obronny, energetyka, przemysł spożywczy, IT/C , transport i logistyka oraz Smart Cities i urban mobilities.

Misja na Forum w Bukareszcie organizowana jest przy ścisłej współpracy z Izbą Przemysłowo- Handlową Rumuni, Bilateralną Izbą Polsko-Rumuńską oraz przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Szacowany koszt udziału w misji wynosi 3 980,00 PLN + 23% VAT od osoby. Cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Bukareszt – Warszawa, koszt noclegu dla jednej osoby, koszt ubezpieczenia oraz transferów lotniskowych oraz koszty organizacji misji.

Ze względu na harmonogram przygotowań i krótki czas do rozpoczęcia wydarzenia prosimy o potwierdzenie udziału w misji do 16 marca br.

Link do rejestracji REJESTRACJA

Rumuńska gospodarka odnotowuje stały, znaczący wzrost gospodarczy jak również rozwój w wielu dziedzinach życia gospodarczego i w sferze publicznej. Wzrost PKB na osobę w 2021 r. wyniósł 5.9%.

Rynek rumuński to ponad 21 mln konsumentów, których siła nabywcza w miarę dalszego rozwoju gospodarczego kraju będzie rosła. Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest przyjazne nastawienie Rumunów do Polski i Polaków, którzy postrzegają nasz kraj jako państwo sukcesu, z udaną transformacją gospodarczą. Naszym dużym atutem jest, że towary pochodzące z Polski są wysoko cenione pod względem ich jakości, a przy tym konkurencyjnej ceny.

Rumunia jest atrakcyjnym obszarem działania dla polskich inwestorów. Jako członek UE Rumunia ma dostęp do funduszy europejskich, oferuje dodatkowo znaczącą pomoc publiczną dla inwestorów zagranicznych, uwarunkowaną wielkością inwestycji i liczbą nowych miejsc pracy.

Z punktu widzenia regionu, Rumunia jest jego liderem, będąc największym ludnościowo państwem bałkańskim i posiadając drugi w kolejności (po Grecji) wskaźnik globalnej wartości PKB w tym regionie.

Zaproszenie Forum Biznesu Rumunia Polska 28.03.2023 10.03