Test Dojrzałości Cyfrowej – bezpłatne narzędzie diagnostyczne dla firm

Niewiele polskich firm kompleksowo planuje cyfrową transformację, choć są świadome płynących z niej korzyści. Dużo częściej reagują one na zmiany i dostosowują się do konkurencji. Wynika to nie tylko z braku finansowania publicznego, ale również z powodu niedostatku wiedzy, wizji i umiejętności, jak zacząć ten proces. Przejście na cyfryzację nie polega tylko na wdrażaniu narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim na wykorzystaniu ich do tworzenia większej wartości dla biznesu i klienta. Aby to osiągnąć, potrzebne jest ukierunkowane myślenie i uporządkowany proces.

W odpowiedzi na potrzeby firm, Polski Fundusz Rozwoju i Fundacja Digital Poland stworzyli „Test Dojrzałości Cyfrowej” – bezpłatne narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwoli organizacji na sprawdzenie, na jakim poziomie znajduje się w kwestii cyfryzacji.

Czym jest narzędzie? 

Test Dojrzałości Cyfrowej ma wesprzeć polskie firmy w transformacji cyfrowej, umożliwiając im poznanie mocnych i słabych stron oraz zwiększenie świadomość na temat czynników wpływających na poziom cyfryzacji. Narzędzie to pozwala przedsiębiorcom na ocenę swojego stopnia zaawansowania cyfrowego i dostosowanie działań w celu osiągnięcia lepszych wyników. Test został opracowany z myślą o firmach, które korzystają ze złożonych procesów, podlegających cyfryzacji np. obsługa klienta, produkcja, logistyka, procesy administracyjne, tworzenie nowych produktów lub usług. Test przeznaczony jest dla podmiotów, które zatrudniają min. 10 pracowników.

Narzędzie oferuje:

  • bezpłatną i natychmiastową diagnozę mocnych i słabych stron organizacji,
  • ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej,
  • wiedzę o transformacji cyfrowej,
  • dostęp do Mapy Cyfrowych Rozwiązań.

4 kroki w kierunku dojrzałości cyfrowej

Wyniki Testu będą wsparciem nie tylko w określeniu obszarów dojrzałości cyfrowej, ale również w podjęciu kolejnych kroków w procesie digitalizacji, w sposób dojrzały oraz uporządkowany.

Jakie są to kroki? 

Krok 1: Wykonaj Test Dojrzałości Cyfrowej Organizacji – pod linkiem.
Krok 2: Pobierz raport z rekomendacjami i wybierz kierunki rozwoju cyfrowego. Sprawdź, w których obszarach Twoja organizacja powinna podjąć działania oraz poszerz swoją wiedzę za pomocą dodatkowych materiałów.
Krok 3: Sprawdź mapę cyfrowych narzędzi (aplikacji i programów dostępnych na rynku) i dopasuj rozwiązania dla Twojej organizacji – pod linkiem.
Krok 4: Znajdź publiczne źródła finansowania dla firm.

Jak firma może skorzystać z narzędzia?

Narzędzie jest bezpłatnie dostępne pod linkiem.

Test składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych, dla których narzędzie przedstawi osobne wyniki. Test trwa 20-30 minut.

Zapraszamy do kontaktu 

Narzędzie opracował zespół Sieć Firm Przyszłości PFR oraz Fundacja Digital Poland.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem PFR:

Więcej o działalności Sieci Firm Przyszłości PFR pod linkiem.

Więcej o działalności Fundacji Digital Poland pod linkiem.

źródło