Przedsiębiorcy z powiatu żarskiego spotkali się w Folwarku Zamkowym

W środę, 17 maja 2023 r. Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z Urzędem Miasta Żary zorganizował spotkanie dla przedsiębiorców z terenu powiatu żarskiego i nie tylko.

Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Business & Breakfast”. Tym razem odbyło się w Folwarku Zamkowym w Żarach. Spotkanie rozpoczęła prezentacja zastępcy burmistrza Żar Patryka Falińskiego nt. projektu „Żary, tu chcę żyć!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Jest to największy projekt w historii miasta, w ramach którego realizowane są nie tylko działania „twarde”, takie jak przygotowanie projektu adaptacji ruin żarskiego zamku na Centrum Kultury i Tradycji, budowa kładki nad obwodnicą przy strefie gospodarczej, budowa ścieżek rowerowych czy stworzenie ogrodu sensorycznego, ale także działania „miękkie”, jak utworzenie Domu Pomocy Społecznej czy Młodzieżowego Inkubatora Aktywności.

Burmistrz Żar Danuta Madej mówiła z kolei o dobrej współpracy z urzędem marszałkowskim i realizacji projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Następnie przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego – Dyrektor Rozwoju Regionu Edyta Płanka zaprezentowała możliwości skorzystania z oferty banku przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środków na innowacje ekologiczne i technologiczne.

Łukasz Pabierowski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego mówił o działalności samorządu województwa w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, a także działaniach w zakresie promocji lubuskiej gospodarki, natomiast przedstawicielka Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przedstawiła możliwości pozyskania środków z funduszy UE, w tym Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Pozostały czas spotkania został przeznaczony na networking i rozmowy przy kawie zgromadzonych przedsiębiorców, którzy często mimo funkcjonowania po sąsiedzku nie mają okazji się poznać czy nawiązać kooperacji. Spotkania organizowane w nieformalnej atmosferze pomagają pokonać bariery i nawiązać pierwsze kontakty. Kolejne spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w Kożuchowie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione wkrótce.

źródło