Warsztaty dla firm z sektora IT/ICT

Jesteś przedsiębiorcą z branży IT/ICT? Chciałbyś rozpocząć lub wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych? Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych bezpłatnych warsztatach. Rozwijaj swoją działalność na całym świecie.

Projekt skierowany jest do firm z branż technologii informatycznych (IT) i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), które prowadzą działalność na terenie naszego kraju i eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne. Akcelerator branżowy skierowany jest do przedsiębiorstw z dominującym udziałem polskiego kapitału.

Jego celem jest także wsparcie innowacji w branżach strategicznych wskazanych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada m.in. wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Weź udział w warsztatach online 

14 i 15 września br. odbędą się bezpłatne warsztaty online. Podczas nich uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wsparcia finansowego i instytucjonalnego jakie oferuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Finance, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, NCBR czy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas warsztatów będzie się można dowiedzieć m.in. w jaki sposób obniżyć koszt importu zaopatrzeniowego i wziąć udział w przetargach organizacji międzynarodowych, jakie rynki są perspektywiczne dla eksportu branży, w jaki sposób mierzyć się z barierami w dostępie do rynków pozaunijnych, jak zabezpieczyć swój eksport lub go sfinansować, jak skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia eksportu i promocji.

Firmy zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: . Nabór potrwa do 8 września 2023 r.

Dynamiczny rozwój polskiej branży IT/ICT na świecie

Wartość polskiego eksportu branży IT/ICT w 2022 roku wyniosła ok 14,3 mld euro, a od 2011 r. wzrost wartości eksportu wyniósł ok. 251%.  Najważniejszymi odbiorcami polskich wyrobów branży IT/ICT w Unii Europejskiej są: Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja, Włochy, Czechy, Hiszpania, Irlandia, Austria i Dania.  Z krajów pozaunijnych sektor ten eksportuje najwięcej do Wielkiej Brytanii, USA, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPA, Meksyku, Ukrainy, Norwegii i Szwajcarii.

Pliki do pobrania:

Agenda Branża IT 14 15.09.2023 23.08

Formularz

Źródło