Ważny dzień dla regionu. Spółka Park Technologii Kosmicznych powołana

Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji formalnie powołana! W środę 23 sierpnia 2023 r. marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała akt notarialny.

W maju 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego o powołaniu spółki. Uchwałę następnie podjął sam Sejmik, a finałem działań jest środowe podpisanie aktu notarialnego przez marszałek Elżbietę Annę Polak.

To przedsięwzięcie to kamień milowy w naszym rozwoju. Nie będziemy latać w kosmos, możemy za to zatrzymać świetnych absolwentów, których „wysysa” obecnie Berlin, Wrocław czy Poznań. Wiemy o tym, bo od lat wspieramy koła naukowe działające na uczelniach publicznych – podkreśla lubuska marszałek

Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Parku Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu.

– Najważniejszym zadanie dla spółki będzie pozyskiwanie pieniędzy, bo chcemy się sami finansować. Najlepszym źródłem są środki europejskie oraz świadczenie usług dla przedsiębiorców. Naszym wkładem i kapitałem będą laboratoria Parku Technologii Kosmicznych – tłumaczył w trakcie Sejmiku prof. Marek Banaszkiewicz, który kieruje zielonogórskim oddziałem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Misją spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji. – Nasza kadra ma dużą wiedzę o tym, jak działa sektor kosmiczny oraz jak stymulować jego rozwój – podkreślił prof. Marek Banaszkiewicz.

Ale zadaniem spółki będzie także pomoc przy zakładaniu firmy i jej rejestracji oraz usługi badawcze dla przedsiębiorców.

Budynek Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest już gotowy. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r. Trwają postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego do PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

Prezesem spółki został prof. Marek Banaszkiewicz, a jego zastępcą dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, który brał udział w środowym wydarzeniu.

źródło