Słuchamy przedsiębiorców, działamy w partnerstwie

– Możecie już składać wnioski z zaktualizowanej strategii rozwoju województwa – zachęcała przedsiębiorców marszałek Elżbieta Anna Polak podczas Spotkania Networkingowego w Strzelcach Krajeńskich.

Spotkanie, które w środę, 27 września 2023 r. odbyło się w Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka, było przede wszystkim zaproszeniem na Lubuski Kongres Gospodarczy (odbędzie się 5 października w Zielonej Górze).

– Chcemy kontynuować nasze rozmowy, które sobie bardzo cenię. Wiele z tych postulatów udało się przenieść do naszych dokumentów strategicznych – podkreśliła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. – Wczoraj Zarząd Województwa przyjął aktualizację strategii rozwoju. Wprowadzamy wiele elementów dotyczących demografii, odpływu młodych. Przedsiębiorcy sygnalizują na tych spotkaniach, że najbardziej brakuje im przewidywalności w prawie gospodarczym oraz rąk do pracy.

Aktywne i innowacyjne szkolnictwo zawodowe

– Stawiamy akcent na aktywne i innowacyjne szkolnictwo zawodowe w partnerstwie z uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi i z firmami – dodała lubuska marszałek. – Projekt modernizacji szkolnictwa zawodowego w regionie lubuskim opiewał na kwotę 350 mln zł i był największym tego typu w Polsce. Wprowadziliśmy też sprawy wykluczenia transportowego. Pracownicy mają zły dojazd albo wcale. Skierujemy na to większe środki. Wciąż nie ma KPO, więc musimy liczyć tylko na siebie – mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak i zachęciła do aktywnego tworzenia wspólnie zaktualizowanej strategii. – Od dzisiaj m.in. przedsiębiorcy mogą składać swoje wnioski do strategii rozwoju województwa. W oparciu o ten dokument będą kierowane środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027.

W konkursowej puli 60 mln złotych

Podczas spotkania networkingowego była mowa o wsparciu dla przedsiębiorców z funduszy europejskich w formie kredytów, pożyczek i dotacji. – Dotacje niełatwo się rozlicza, kredyt zdecydowanie łatwiej. Dotacje będą jedynie w obszarze Badania i Rozwój. Duży konkurs dotacyjny z pulą 60 mln zł będzie już w grudniu – mówił Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Postulat: miesięczny urlop od płacenia składki

– W Strzelcach Krajeńskich jest podobnie jak w całym regionie. Powiat strzelecko-drezdenecki ma przewagę małych i średnich przedsiębiorstw, wielorodzinnych. Dla takich firm szczególnie ważny jest np. urlop dla przedsiębiorców samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą. Oni muszą płacić składkę do ZUS co miesiąc. Koalicja Obywatelska proponuje miesięczny urlop od płacenia tej składki i to się znajduje w naszym programie dzięki postulatowi jednej z przedsiębiorczyń właśnie stąd, ze Strzelec Krajeńskich – mówiła posłanka KO Krystyna Sibińska.

Jedna z największych firm mleczarskich

Spotkanie odbyło się w przedsiębiorstwie, które może być przykładem, jak działać  obliczu zmieniających się warunków na rynku. – Nasza spółdzielnia strzelecka została bez mleka, dlatego wpadliśmy na taki pomysł, by utworzyć grupę producencką dla tych, którzy zostali na terenie powiatu. Na początku mieliśmy 20 producentów, dzisiaj jesteśmy w pięciu województwach w Polsce. Jest 57 producentów i jesteśmy jedną z sześciu największych firm mleczarskich. Współpracujemy też z przetwórcami niemieckimi – mówił Andrzej Jarmasz, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.
źródło